Wedding bells!

arrhaeMga kailangan para sa sakramento ng kasal:

1. Marriage interview o canonical interview ng pari

2. Kapag nakapasa sa interview, kailangang nilang ibigay ang mga sumusunod:
* baptismal certificate
* confirmation certificate
* marriage license

3. Marriage banns (3 linggong nakapaskil at naka-anunsyo sa mga misa ang kanilang nalalapit na kasal. Ito ay ginagawa sa kani-kanilang parokya)

4. Pre-cana seminar

5. Sakramento ng kumpisal (isang linggo o isang araw bago ikasal)

BAKIT REQUIREMENT ANG PAGKUKUMPISAL BAGO IKASAL?

Sapagkat ang magkasintahan ay papasok sa isang panibagong buhay na igagawad ng Diyos, mahalagang sila ay malinis sa puso, isipan at kaluluwa sa pagsisimula ng bagong buhay bilang mag-asawa. Ito rin ang simbolo na tinatanggap nila ang Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagsisisi.

You May Also Like