Walang sisihan …?

walang sisihan

“Ang ilan sa mga pinakamagaling na leksiyon na ating natututunan ay dahil sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ang pagkakamali ng nakaraan ay ang karunungan at tagumpay ng hinaharap.” (Some of the best lessons we ever learn are learned from past mistakes. The error of the past is the wisdom and success of the future.) – Dale Turner

Hindi lang iisa ang “Dale Turner” kung isasaliksik ang pangalang ito sa internet pero kahit na ba hindi masiguro sa ngayon kung alin sa kanila ang tinutukoy dito, may kabuluhan ang sinabi niya.

Nasaan ka noong May 10, 2010? Bumoto ka ba noong araw na ‘yon? Naalala mo pa ba ang pakiramdam nang buong puso mong pinili ang taong para sa iyo ay karapat-dapat na mamuno sa Pilipinas? Buong puso ba talaga? O pinagsisisihan mo ba ang iyong desisyon?

Si Justine Bautista ay isa sa mga umamin na isang mahalagang leksiyon para sa kanya ang hinantungan ng kanyang pagpili sa umuupong pangulo ngayon.

‘Parang naloko ako big time’

“Masakit kapag ang taong binoto mo ay hindi naman pala naniniwala sa pagka-sagrado ng buhay at walang pakialam sa kasamaan ng kontrasepsyon. Parang naloko ako big time,” ani Bautista.

“Pagkatapos ng RH bill, ang mga taong nagsulong nito ay siyang ring magsusulong ng divorce, abortion, gay unions. Bulag ba si Pnoy? Si Cory at si Ninoy, siguradong hindi gagawin ‘yan, “ dagdag ng ina na isa ring negosyante.

“Sensible na tao si Pnoy pero bakit ayaw niyang ipaglaban ang buhay at makiisa sa panig ng Diyos?”
Dapat ay protektahan ng Pangulo ang pamilyang Pilipino, sabi pa ni Bautista, at gamitin nang wasto ang pera ng taongbayan para sa edukasyon at pamumuhay. “Huwag ibili ng condoms o pills,” dagdag niya.
Si Mike Mapa, isa ring negosyante, ay nagtiwala rin sa kandidatong Noynoy Aquino at sa mga pangakong ipinahayag nito na susugpuin nito ang kurapsyon, na siyang isa sa mga pangunahing sanhi ng kahirapan ng mga Pilipino sa bansa.

Paniniwala sa mga pangako

“Naniwala akong magiging mabuting Pangulo si Noynoy sa usapin ng pagbawas ng kurapsyon. Tingin ko may nagawa na rin siya tungkol dito pero hindi sapat,” kwento ni Mapa.
Pero hindi niya inaasahan ang paglagay ni Pnoy ng katakut-takot na pwersa sa Kongreso upang ipasa ang RH bill, dagdag ng ama ng dalawang batang maliit.

“Buong-buo ang paniniwala kong makakasira itong RH sa moralidad ng lipunan natin at isa itong pag-aksaya ng bilyun-bilyong piso na kinakailangan para sa ibang bagay,” giit ni Mapa.

Mukhang nasa huli nga ang pagsisisi ayon sa karanasan ng dalawang botanteng naniwala sa mga ipinakita’t ipinahayag sa kampanya ng nakaupong Presidente. Pero hanggang pagsisisi na lang ba ang hahantungan ng natantong pagkakamali?

Todo-bantay kung pro-life ba talaga

“Ngayon, binabantayan ko nang husto ang paniniwala ng mga kandidato tungkol sa RH law at sa iba pang mga anti-life at anti-family na panukalang batas. Kung Team Patay sila, siguradong hindi ko sila iboboto,” giit ni Mapa.

Pati kay Bautista ay napakalaking konsiderasyon ng pagka-prolife ng sinumang nag-aasam na mahalal, lalo na’t ngayon ay mas “mapanganib dahil ipinepwersa nilang [isagawa] ang RH law. Pero kailangang labanan natin ito at tandaan na ang lahat ng ibang bansang gumawa ng batas na nagpalaganap ng kontrasepsyon ay naghihirap na ituwid ang pagkakamali nila,” sabi ni Bautista.

“Ngayon sinisiguro ko na lahat ng kandidatong iboboto ko ay ‘prolife sarado’,” dagdag ni Bautista na isang ina at negosyante.
Sadyang maaaring matuto mula sa mga pagkakamali ng nakaraan, tulad ng sinabi ni Dale Turner. Itong si Turner din ang nagsabi ng isa pang mabuting paalaala hinggil sa pagkakamali at sa asal:

Ang pag-amin sa ating mga pagkakamali at ang paggawa ng bayad-pinsala ay ang pinakamataas na uri ng respeto sa sarili. Ang gumawa ng mali ay kamalian lamang ng pagpapasya, pero ang kumapit dito matapos matuklasan ang pagkakamali ay nagpapakita ng kahinaan ng KARAKTER (It is the highest form of self-respect to admit our errors and mistakes and make amends for them. To make a mistake is only an error in judgment, but to adhere to it when it is discovered shows infirmity of character).

You May Also Like