Walang saysay ang pag-unlad

NAKATUTUWA ang mga itinatambol ng mga kasapi ng Gabinete ni incoming President-elect Rodrigo Duterte hinggil sa paano patuloy na pauunlarin at iaangat ang ekonomiya ng Pilipinas mula Hunyo 30 ng taong kasalukuyan hanggang Hunyo 30,2022.

Iba’t ibang ideya at mga konsepto ang inilalatag sa media na ang layunin ay pagandahin ang buhay ng nakararaming mga mahihirap na Pilipino.

Pabor na pabor ang Tapat News kung ganyan ang pakay ng administrasyong Duterte sa loob ng anim na taon nitong panunungkulan.

Ngunit, walang saysay ang lahat ng mga ideya at konsepto sa pagpapaunlad at pag-aangat ng ekonomiya kung pananatilihin ang higit 35 milyong manggagawa na kontraktuwal ang istatus ng kanilang trabaho.

Walang saysay ang pag-unlad kung ang sahod ng mga manggagawa sa mga pribadong kompanya at kawani ng pamahalaan ay nasaa minimum o mas mababa pa.

Walang saysay ang pag-unlad kung ang signipikanteng bilang ng mamamayan ay hindi nakakain ng tatlong beses kada araw. At kung makakain man ay isang beses lang—tapos noodles lamang ang ulam na pinaghahatian pa ng isang pamilya.

Walang saysay ang pag-unlad at pag-angat ng ekonomiya kung ang mga mayayaman lamang ang makikinabang ng yaman at biyaya ng bansang Pilipinas ay ang iilang pamilya lamang.

Ngunit, kung ang lahat ng ito ay mababago, walang dudang may saysay ang pagbabagong ipinangako ni Rodrigo Duterte.

You May Also Like