Wala Kasing Disiplina ang mga Pilipino

 

 

 HINDI maipagkakaila na seryoso si Pangulong Rodrigo R.  Duterte na baguhin ang bansa at ang pamahalaan.
 
Ngunit, ang kagustuhang ito ni Duterte ay walang saysay, kung ang mamamayang Pilipino mismo ay walang disiplina.
 
Hindi naman lahat, pero pinakamaraming bilang sa mga Pilipino ay walang disiplina mula sa maliit na bagay hanggang sa malaki.
 
Ang Pilipinas, at kahit anumang bansa, ay mayroong mga batas at alituntunin na pinaiiral at ipinatutupad upang maging maayos at matiwasay ang bansa.
 
Ngunit, marami sa mga kababayan natin ang walang pakundangang hindi sinusunod ang maraming batas at alituntunin ng bansa.
 
Halimbawa, paninigarilyo ng drayber ng pampasaherong dyip.
 
Mayroong batas na nagbabawal na manigarilyo sa dyip at mayroon pang mga paalala, o abiso sa mga dyip na nagdidiin sa nasabing ipinagbabawal ng batas.
 
Ngunit, marami pa ring tsuper ang hindi sumusunod sa naturang batas.
 
Hindi ba alam ng tsuper na kaya may batas na nagbabawal na manigarilyo sa dyip ay upang disiplinahin ang tulad niyang tsuper at maging ang mga pasahero, sapagkat ang paninigarilyo sa loob ng dyip ay malinaw na pambabastos sa kapwa nating hindi naninigarilyo.
 
Isa pang kawalan ng disiplina, bawal tumawid sa hindi tawiran, ngunit napakarami pa ring tumatawid sa mga kalsada na hindi dapat tawiran.
 
Grabe ang pagsasapraktika ng mga Pilipino sa konsepto ng demokrasya.
 
Ang gusto kasi natin, lahat ay gagawin natin ang anumang bagay na gusto nating gawin, kahit alam naman nating mali at hindi dapat gawin sa isang sibilisadong pamayanan ang mga ito.
 
Kung gusto ng mga Pilipino na dumura sa kalsada, dudura sa kalsada kahit na kababuyan ito.
 
Kung gusto nating umihi kahit saang kanto, iihi tayo.
 
Para bang ingit na inggit tayo sa kalayaang tinatamasa ng aso at pusa.
 
Siguro, ang  kawalan ng disiplina ng mga Pilipino ay dadalhin tayo sa panahong ultimong ang pakikipagtalik ng mag-asawa, o magkasintahan ay ginagawa ng lantad sa kalsada kaparis ng ginagawa ng aso at pusa.
 
Naalala namin tuloy ang pahayag ni Pilosopo Plato laban sa demokrasya.
 
Ayaw na ayaw ni Plato ng demokrasya, sapagkat ang punto niya ay nag-aasal aso ang tao sa ganitong sistema.
 
Nawawala sa ayos ang isip ng tao dahil ultimong mga bagay na tanging aso lamang ang gumagawa ay gustong-gusto na ring gawin ng tao.
 
Sa ganito, tahasang nababahala si Plato.
 
Kami rin naman ay nababahala nang husto, sapagkat hindi maganda kung ang mga Pilipino ay umaasal, kumikilos, at nabubuhay kaparis ng hayop.
 
Dapat baguhin ng mga Pilipino ang kawalan ng disiplina upang makasabay ang mamamayan sa pagbabagong hangad ni Duterte na mangyari.

You May Also Like