Umuulan ng tubig… at pagsubok!

Handa ka na bang salubungin ang tag-ulan?

Pasukan na naman ba para sa mga anak mo? O baka naman ikaw mismo ang estudyante at ngayo’y babad na naman sa mga klase at aralin? Alin ka man sa dalawa, tila panibagong panimula ang panahon na ito — panibagong pagpupunyagi at may kasamang pakikipagsapalaran dahil sa inaasahang baha at trapiko sa mga susunod na buwan. May mga oras bang parang ang hirap nitong kaliwa’t kanan na pagsubok? Pag-aaral, pag-asikaso sa mga gawaing bahay, mga kaibigan o katrabaho, mga gastusin, ang pagod sa biyahe araw-araw… Minsan nakakasubok pa ng pananampalataya dahil na rin nakaliligtaang gawing prayoridad ang mataimtim na pagdarasal.

ulan

Huwag mabahala! Narito ang mga paalalang maktutulong sa iyo:

Gumising sa tamang oras. Malaki ang epekto ng pagsimula ng umaga sa magiging kabuuang kalidad ng araw mo. Kaya kapag ginising ka na ng nanay, asawa, kapatid, o alarm, bumangon na agad upang salubungin ang bagong araw ng may sigla! Matapos ang ilang segundong pag-alay ng bagong araw sa Diyos, mainam na magbanat-banat ng kaunti para mas mabilis magising ang isip — blood circulation lang ‘yan. Ikumpara mo ang ganitong gawi sa pa-bandying-bandying at tinatamad na pagbangon o marahil kinagawiang pag-extend ng tulog.

Alamin agad ang estado ng panahon. May bagyo ba? Bumabaha na ba? Mainam na makibalita kung nagdeklara na walang pasok, habang maaga pa kaysa naman abutin sa baha o ma-stranded ka sa eskwelahan o opisina.

Mag-impok para sa isang pares ng botas. Alam mo ba kung bakit mabuting investment ito kung dumadaan ka palagi sa bahaing lugar? Dito sa Pilipinas at lalo na sa Maynila, napakarumi ng tubig baha. Kung anu-ano ang laman niyan, kasama na ang ihi ng daga na siyang pinagmumulan ng sakit na leptospirosis. Maaaring pumasok sa katawan ang bacteria na sanhi ng leptospirosis, lalo na kapag may sugat, kaya’t kahit nakagawian na ng marami, ang pagsuot ng tsinelas o anumang bukas na sapatos sa tuwing may baha ay masama para sa kalusugan. Siguro mahal ang sapatos mo kaya iniiwasan mong ilublob ito sa baha, pero mas mahalaga ang kalusugan at buhay mo (nagiging sanhi ng pagkamatay ang leptospirosis kapag hindi naagapan agad). Mabulto nga ang botas, pero sa ating mga nakatira sa Pilipinas na kung saan may kakulangan ng wastong sanitation, importante ito bilang proteksyon sa sakit tuwing tag-ulan.

Alagaan ang kalusugan ng katawan at ng kaluluwa. Ngayong may mga paalala ka na tungkol sa praktikal na mga bagay, sabayan ang pakikipagsapalaran sa pang-araw-araw ng naaalinsunod na dasal at pagtupad sa mga obligasyon ng pagiging Kristiyano. Kung ang katawan nga nagiging baldado kapag hindi inalagaan, ang kaluluwa pa kaya na kung saan nakasalalay ang tibay natin sa pagharap sa mga hamon ng buhay? Kung prob- blema sa pamilya pa ‘yan, sa pagsusulit, sa pera o pakikipag-relasyon, kayang-kaya basta’t panatag ang loob mo sa Panginoon.

You May Also Like