Tagalog? Ingles? Parehong narito!

children's books

Mababa ba ang grado ng anak mo sa Filipino? Hirap ba siyang intindihin ang mga aralin at homework dahil Ingles ang ginagamit niyo sa bahay? O baka naman sa Tagalog siya sanay kaya’t tagilid siya sa English at Reading.

Kung nakakapagsalita lang ang mga librong pambata, malamang humihiyaw na sila para mapansin mo dahil kung sa Ingles o Tagalog man nangangapa ang bata, mababasa niya ito at mag-e-enjoy pa siya pihado. Bilingual ang maraming aklat na inilalabas ng ilang taon na ngayon ng iba’t ibang tagalimbag – may English at Tagalog translation sa bawat pahina kaya’t ma-e-engganyo ang nagbabasang alamin ang kahulugan ng mga salita’t pangungusap sa lenggwaheng hindi pa niya masyadong nakakabisa.

“Puwede naman silang matuto ng Ingles at Tagalog sa TV,” sabi siguro ng iba. Ngunit marami na ring mga pag-aaral ang nagpapakitang mas maraming benepisyo ang pagbabasa kaysa panonood ng telebisyon, lalong lalo na para sa mga bata. Sa telebisyon, nasasanay ang nanonood sa mabilis na paggalaw ng mga images, at ito ay nakakaapekto sa kanyang attention span. Ang resulta? Madaling mainip, hirap sa mga gawaing nangangailangan ng “concentration” tulad ng pakikinig sa klase, pag-aaral ng leksyon at iba pa.

Sa mga aklat, nahahasa ang bata sa pagbasa upang malaman at intindihin ang kuwento. Kung sa TV ay nasasanay ang batang tumanggap ng impormasyon ng nakatitig lang sa screen, sa pagbabasa ng libro ay mas pinaghihirapan. Eh ano ngayon? maaaring tanong mo. Parang walang halaga ito ngunit malaki ang nagagawa nito sa paghubog ng mga mabuting asal sa isang bata, tulad ng tiyaga at pasensiya. At masasabi nating kailangan ng mga asal na ito upang magtagumpay sa buhay, hindi ba?
Wastong kaalaman, mabuting asal.

Kung ikaw ay ama o ina ng mga batang maliit, pihadong napapansin mo kung minsan na may napupulot silang mga di-mabuting ugali at napakahirap tanggalin ng mga ito. Sa mga kalaro ba nila napulot ‘yon? Sa eskwela? Sa mga palabas sa TV? Kahit saan pa man, hindi mo mapipigilang ma-expose ang mga anak mo sa iba’t ibang uri ng mga tao’t pamamaraan –maliban na lang kung ikulong mo sila sa bahay araw-araw at itapon ang TV at mga diyaryo! Ngunit ang maaaring mong gawin ay dagdagan ang pinanggagalingan ng wastong kaalaman at mabuting asal na nasa paligid nila. Maliban sa iyo, ang mga babasahin ay makapagtatanim ng mga aral na gagamitin nila habangbuhay.

Ang Adana House, Hiyas, at Lampara ay ilan lang sa mga naglilimbag ng mga aklat na kwentong pambata. May mabuti nang aral at wastong kaalaman na maibibigay sa mga anak mong maliit, mahahasa pa sila sa Ingles at Pilipino! Pati mga kwento ay nakakaaliw kung iisa-isahin mo ang mga libro, kaya’t kahit wala si Lola Basyang na magkukwento sa mga bata, magiging masayang bonding ninyong pamilya ang storytelling gamit ang mga aklat na ito.

You May Also Like