Sino ang tunay na wagi sa usaping RH?

Vol 2 No 6

Consuelo de bobo. Pampalubag loob. Ito ang tingin ng marami sa naging desisyon ng Kataas-taasang Hukuman hinggil sa pinagdedebatihang isyu ng constitutionality ng R.A. 10354, mas kilala bilang RH Law. Ang paniniwalang kumalat ay tila walang katorya-torya ang pagdeklarang ‘unconstitutional’ o labag sa Saligang Batas ng Korte Suprema sa 8 items sa RH Law. Naideklarang ‘not unconstitutional’ ang nasabing batas, at tanging ito ang mahalaga. Sa ilang mga ulat, nagpahayag ang kilalang tagapagtaguyod ng RH na si Sen. Pia Cayetano na “hindi mahalaga” ang mga probisyong inalis ng Korte Suprema. Hindi nga ba mahalaga o nagbubulag-bulagan ang kampong pro-RH na tila napilayan na nang husto ang nasabing batas dahil sa pagtanggal sa ilang mahahalagang probisyon dito?

Sa tingin ng kampo ng mga pro-RH, nakumbinsi nila ang Korte Suprema na ang “reproductive health” ay isang prinsipyong, hindi lamang nakahanay sa espiritu ng Saligang Batas, kung hindi isang konseptong magtataguyod sa mga kababaihang Pilipino. Batid sa pagdiriwang ng mga taong naka-kulay lila na paniwalang-paniwala sila na kampi ang Kataas-taasang Hukuman sa kanila.

Ngunit, ayon kay Agoy Descallar, isang pro-life lobbyist ng Buhay party list, hindi talaga magagawa ng Supreme Court ang ideklara ang isang batas sa kabuuan nito na ‘unconstitutional’ o labag sa Saligang Batas dahil ito ay para na ring isang pagsasakdal sa dalawa pang sanga ng pamahalaan, ang ehekutibo at ang batasan. Dahil sa tahasang pagsuporta ng mga ito sa R.A. 10354, ang tanging magagawa ng Korte Suprema ay tanggalin ang mga probisyon sa nasabing batas na labag sa Konstitusyon ng bansa. Dagdag pa ni Descallar, sa libro, pantay-pantay ang tatlong sanga ng pamahalaan, ngunit sa totoong mundo, ang hukuman o ang judiciary ang pinakamahina.

Bakit? Dahil ang judiciary ay walang “power of the purse”, wala silang pork barrel tulad ng mga mambabatas o tulad ng pangulo. Wala din silang “power of the sword”, ‘di tulad ng pangulo na siyang namumuno sa hukbong sandatahan ng bansa. Kung titingnan, ang naging desisyon ng Kataas-taasang Hukuman ay tila isang mahina, ngunit walang lubay na boses ng katuwiran sa ating gobyerno. Ang hindi pinagtanggol ng ating Kongreso at Senado, ang hindi kinilala ng ating pangunahing ehekutibo, ang pangulong Aquino, ang siya namang pinagtibay ng Korte Suprema na kung tutuusin ay kahanay na ng makasaysayang Roe vs. Wade desisyon ng Korte Supreme ng U.S. Ang pagkakaiba ng dalawa ay naging batayan ang Roe vs. Wade upang tuluyang maging legal sa lahat ng estado ng U.S. ang aborsyon bilang isang karapatan, habang ang nasabing desisyon naman ng ating Korte Suprema ang siyang magiging basehan upang maharang ang pagpasok ng aborsyon sa bansa.

Tahimik ang kampo ng mga pro-RH sa puntong ito. Sa kabilang banda, ang pagkapanalo ng mga anti-RH ay hindi pa ganap. Ang pagkilala ng Korte Suprema sa konseptong “reproductive health” ay siyang pinakamalaking dagok sa adbokasiyang pro-life dahil asahan nating ipagpipilitan ng mga grupong pro-RH ang internasyunal na depinisyon nito. Ang “reproductive health” ay gaya na rin ng pagkilala sa kalayaang lubos ng tao na pigilan ang panganganak, samakatuwid, karapatan, hindi lamang sa contraceptives, kung hindi sa aborsyon.

You May Also Like