Sinasabing gumaganda ang ekonomiya, gumaganda na nga ba ang buhay mo? Bakit?

Pinagmamalaki ng administrasyong Aquino ang sinasabing 7.8 percent na paglaki ng Gross Domestic Product (GDP) sa unang tatlong buwan ng 2013. Ayon sa mga ekonomista, ito ang pinakamataas na GDP na natamasa ng kasalukuyang pamahalaan. Ang tanong, ramdam ba ito ng ordinaryong mamamayan o yumayaman lamang ang dati nang nakaaangat sa buhay, habang lalong naghihikahos ang mahihirap?

Sinasabing gumaganda ang ekonomiya, gumaganda na nga ba ang buhay mo? Bakit?

“Ah, gumanda naman ang buhay ko, ngunit hindi ko maidahilan ang pagganda ng ekonomiya; bagkus gumanda ang buhay ko, sapagkat maawain ang Diyos at kahit na mahihirap lamang, ako binigyan Niya ako ng mga panalangin na angkop sa aming kakayahan at pangangailangan araw-araw. Ang pinakamahalaga, binigyan Niya kami ng mabuting pananaw sa buhay, pagmamahal sa gawain kahit na tagapaglinis ng bahay, tagapaglaba ng damit, tagapagluto, at iba pa, at ang pagpahalaga sa buhay ng isa’t isa sa pamilya at komunidad.”
~ Anita F. Alisaca
“Hindi gumaganda ang buhay ko, dahil hirap pa din kami sa pang-araw-araw na kita.”
~ Rafael Vicho
“Walang epekto ang pagganda o pagbaba ng ekonomiya sa pamumuhay ko dahil wala namang oportunidad na binibigay ang gobyerno sa akin para gumanda ang buhay ko.”
~ Dominic Barrios
“Gumaganda ang buhay ko dahil sa Panginoon hindi dahil sa ekonomiya.”
~ Yen Ocampo
“Press release lang ‘yung gumaganda, kasi ‘di ko nararamdaman, hanggang mataas ang singil sa
kuryente, tubig, at ang mga bilihin ay patuloy na
tumataas. ‘Di ko mararamdaman ang ginhawa lalo na’t peso earner lang mga mahal ko sa buhay.”
~ Bebe Jak

“On my current status, ok naman siya, pero mahirap maramdaman yung pag-unlad dahil wala naman nagbago sa mga presyo ng bilihin at pamasahe. Pero para sa akin, ang pag-unlad ng isang tao nasa sariling pagsisikap.”
~ Ruel Tenerife

You May Also Like