‘Service economy ang tama’—Pernia

Posibleng lumipat sa “service economy” ang Pilipiinas mula sa kasalukuyang “consumption-based economy” sa simula ng panunungkulan ng administrasyong Duterte.

Ayon kay Prof. Ernesto “Ernie” Pernia, ang magiging pinuno ng National Economic and Development Authority (NEDA), mas mainam kung paiiralin na ang service economy sa bansa kaysa ipagpatuloy paa ang umiiral na consumption-based economy, sapagkat higit na uunlad ang bansa.

Maganda na ang simula ng ekonomiya ng bansa kung saan umabot sa 6.9% ang gross domestic product (GDP) nitong unang quarter ng taon.

Ito ang pinakamataas na naitalang GDP simula noong 2013.

Ang GDP, na nangangahulugan ng kabuuang halaga ng mga produktong nagawa ng bansa saa isang takdang panahon, ay siyang ginagamit na sukatan ng pag-unlad o pagbagsak ng ekonomiya ng isang bansa.

Sa ibang salita, ang punto ni Pernia ay hindi magtutuloy-tuloy ang pagsulong at pag-angat ng ekonomiya at hindi rin ito mapakikinabangan ng nakararami kung pananatilihin ang consumption-based economy.

Matagal nang umiiral ang nasabing ekonomiya.

Kapag sinabing consumption-based, gumagalaw ang ekonomiya alinsunod sa paggastos o pagbili ng mamamayan ng iba’t ibang produkto o paggamit ng iba’t ibang klase ng serbisyo.

Sa ganitong sistema, kailangang mayroong pera ang mamamayan, dahilan upang siya ay bumili nang bumili.

Sa kabilanng banda, ang ibig sabihin ng service economy ay mas namamaya at nagpapagalaw ng ekonomiya ang iba’t ibang serbisyong iaalok ng mga negosyante, lalo na iyong small at medium level entrepreneurs.

Sabi ni Pernia, mas mainam kung sa manufacturing at agriculture pasimulan ang service economy.

Aniya, kailangan idikit din sa patakarang ito na ‘ilipat’ ang mga aktibidad sa ekonomiya sa mga lalawigan mula sa Metro Manila upang hindi na lamang taga-rito ang makikinabang.

Idinagdag ng ekonomista na kailangang magtulungan ang tatlong sangay ng pamahalaan upang sumulong sa iisang direksiyon tungo sa pagkakamit ng pagpapaunlad ta pagpapa-angat ng ekonomiya.

You May Also Like