Sariling gabay sa bawat hakbang

The Jumping WallDalawang bagay ang importante para may marating ang isang tao. Ang layunin at ang pagsisimula. Hindi maaaring wala ang isa. Ang layunin ay kung ano ang iyong ninanais na destinasyon at ang pagsisimula naman ay ang unang hakbang para marating ito. Kung hindi malinaw anglayunin ay para kang isang taong ligaw na pagala-gala na walang patutunguhan. At kung ‘di ka naman magsisimulang humakbang, ang layunin ay mananatiling panaginip lamang.

Subalit hindi sapat ang mayroon nito sa simula lamang. Habang naglalakbay patungo sa ating direksyon, dapat ay patuloy na nakatuon tayo sa ating layunin at dahilan ng ating pagsisimula. Maraming mga pangarap ang hindi natupad dahil sa pagbitaw sa dalawang ito.

Ilang mga estudyante na ba ang hindi nakapagtapos sa pag-aaral dahil sa nawaglit na layunin sa eskwela na mag-aral at matuto, bagkus inuna pa ang bisyo at barkada? At mga pamilyang nasira dahil sa nakaligtaang sumpaan sa simula na magsasama nang matapat at magbubuo ng isang mabuti at marangal na pamilya, dahil sa pagkalingat sa mga importanteng bagay dala ng mga tukso sa mundo? Mga tagumpay na hindi naabot ng ilang mga biniyayaan sana ng talento dahil sa pagkasilaw sa kasikatan at karangyaan na tinamasa sa gitna ng kanilang paglalakbay hanggang naisantabi na nila ang pangunahing layunin na kanila sanang naging gabay.

Sa bawat hakbang natin sa buhay ay hindi maiiwasan ang iba’t ibang kinang sa paligid na humahalina sa ating mga pandama para ito ay lapitan at subukan. Hindi masama ang maglibang at magsaya sa mabubuting bagay at paraan na iyong nakakasalubong pansumandali upang makabawas sa pagod at pagkasuya. Panatilihin mo lamang sana sa iyong paningin at isipan ang iyong layunin at ang dahilan ng iyong unang paghakbang nang hindi ka tuluyangmahinto at maging dahilan ng paglimot sa pagtahak ng destinasyong una mong inasam na marating.

(rogie_ylagan@yahoo.com / theignoredgenius.blogspot.com)

You May Also Like