Sang-ayon ba ang Simbahan sa Death Sentence?

Ayon sa Exodo 20:13, kung saan ipinagutos ng Diyos sa sangkatauhan na “Huwag kang papatay”, ipinahihiwatig dito ang kahalagahan ng buhay. Marami sa mga sumusuporta sa adbokasyang pro-life ang naniniwalang ang hatol na kamatayan na siyang muling ipinanukala ni Senador Vicente “Tito” Sotto III ay taliwas sa pagiging pro-life. Ngunit ‘di na kaila sa ating lipunan, madalas ay ang inosente ang siyang napapatawan ng parusa sa kadahilanang kulang ang kakayahang kumuha ng mga magagaling na abogado o tagapagtanggol dala na rin ng kahirapan.

Taliwas sa kaalaman ng nakararami, ang Simbahang Katolika ay hindi tuluyang kinokondena ang paghatol ng kamatayan. Napakahaba na ng panahon kung saan ibinigay ng Simbahan sa isang Estado ang karapatan upang maghatol ng kamatayan. Ngunit ito ay gagawin lamang sa kadahilanang ito ay naayon sa Diyos, makabubuti sa mas nakararami at hindi mayroong saysay.

Ipinapakita sa Lumang Tipan ng Banal na Kasulatan sa Genesis 9:6 ang hatol na kamatayan sa sinumang nakapatay, “Ang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kaniyang dugo: sapagka’t sa larawan ng Dios nilalang ang tao.” Maging sa Bagong Tipan nababangit sa Mga Taga-Roma 13:4 “Sapagka’t siya’y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapuwa’t kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka; sapagka’t hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak: sapagka’t siya’y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama.”

Ang Inang Simbahan ay mapangunawa higit sa lahat sa mga dukha. Ang paghatol ng kamatayan ay hindi niya sinasangayunan, lalo na kung ito ay magdudulot lamang ng kawalan ng hustisya.

Naniniwala ang Simbahan na ang mga korte ang siyang may layunin sa pagpataw ng parusang kamatayan. Ilan sa mga ito ay: pagbabago sa kriminal; proteksyon ng nakararami mula sa kriminal; at upang hindi na tularan pa ang kriminal.

Ang nais ng Simbahan ay gawin ang lahat ng paraan upang ang nakagawa ng krimen ay magbago at ang hatol na kamatayan ay ang pinakahuli at nalalabing hakbang na lamang.

You May Also Like