Same-sex ‘marriage,’ kinikilala na sa U.S.

UNITED STATES — Ang Defense of Marriage Act (DOMA), ang batas na nagsasaad na ang kasal ay para sa isang lalaki at isang babae lamang, ay idineklarang labag sa Saligang Batas ng U.S. sa desisyong may botong 5-4 sa Korte Suprema noong Hunyo 26.
Labag naman sa kalooban ng United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) ang nasabing desisyon ng korte at handa ang grupo na pagtibayin ang tradisyunal na pag-aasawa.

“Masyadong matagal nang binalewala ng ating kultura ang mga bagay na pinatutunayan ng likas na pagkatao, karanasan, sentido-kumon at plano ng Diyos: mahalaga ang pagkakaiba ng lalaki at babae, at mahalaga ang pagkakaiba ng ina at ama. Bagamat nabigo ang kultura sa pagpapatibay ng pag-aasawa, ito’y hindi dahilan upang sumuko. Ngayon kailangan patibayin ang pag-aasawa, hindi ibahin ang kahulugan nito,” ayon sa isang pahayag ng USCCB.

You May Also Like