Saan nagsimula ang bokasyon ng pag-aasawa?

wedding“Ang kasal na isang taimtim na komunidad ng buhay at pag-ibig ay itinatag ng Tagapaglikha at pinagkaloob niya ito na may sariling naakmang batas. Diyos mismo ang may-akda ng kasal.”

[1] Ang bokasyon sa pag-aasawa ay nakatatak mismo sa likas na pagkatao ng lalaki at babae at nagmumula sa kamay ng Tagapaglikha. Ang pag-aasawa ay hindi isang pantaong institusyon lamang sa kabila ng maraming mga pagbabagong ikinaharap nito sa pagdaan ng mga siglo sa iba’t ibang kultura, istrukturang panlipunan at espirituwal na saloobin.

Ang mga pagkakaibang ito ay hindi dapat maging dahilan upang makalimutan natin ang karaniwan at permanenteng katangian ng pag-aasawa. Bagama’t ang karangalan ng institusyong ito ay hindi naaaninag sa lahat ng lugar na may parehong kalinawan, [2] ang kahulugan ng kadakilaan ng kasal o pag-iisang dibdib ay umiiral sa lahat ng kultura. “Ang ikabubuti ng mga indibidwal na tao, mga lipunan ng tao at mga Kristiyano ay malapit ang kaugnyan sa malusog na kalagayan ng buhay, may asawa at pamilya.” [3]

1 GS 48 # 1. 2 Cf. GS 47 # 2. 3 GS 47 # 1.

You May Also Like

  • mae

    sino ang author nito??