Sa hirap at ginhawa

Alam mo bang ang kasal sa huwes ay kinikilala lamang ng estado ngunit hindi ng Simbahan? Ang kasal naman sa Simbahan ay kinikilala pareho ng Simbahan at ng Estado. Isa lamang ito sa mga pagkakaiba ng dalawa, ngunit habang mas nauunawaan ang kahulugan ng kasal ay marahil magiging mas malalim rin ang pagpapahalaga dito.

Higit sa pagiging simpleng kontrata lamang sa pagitan ng isang lalaki at babae, “ang kasal sa Simbahan ay likas na ‘espiritwal’ kaya naman pinaniniwalaan natin na ito ay may basbas galing sa Diyos,” paliwanag ni Fr. Eugene David, kura paroko ng Holy Family Parish sa San Isidro, Makati City.

photo by Dominic Barrios
photo by Dominic Barrios

“Ang babae at lalaki, bago sila magsama, ay nagpapaalam muna sa Diyos at sa kanyang sambayanan na sila ay nangangakong magsasama sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, hanggang sa wakas ng kanilang buhay,” ani Fr. Eugene.

Pagtitipan at hindi lamang simpleng kasunduan

Bahagi rin ng pag-iisang-dibdib ang pananatili sa piling ng bawat isa; hindi na rin dapat sila akitin ng iba sapagkat ayon sa kasulatan, ang pinagsama ng Panginoon ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao (Mateo 19:3-6).

“Dahil dito, ang kasal sa Simbahan ay isang ‘pagtitipan’ o ‘covenant’ sa Diyos, hindi tulad ng pansariling proklamasyon ng pagsasama o “live-in”. Samantala, ang kasal sa huwes ay base sa kapirasong papel kung saan ang magkasintahan ay kinikilala na ng batas bilang mag-asawa,” sinabi ni Fr. Eugene.

“Ang pagtitipan sa sakramento ng kasal ay ang pinakamataas na proklamasyon ng pagmamahalan ng mag-asawa sapagkat kasama nila ang Diyos na nagbubuklod ng kanilang pagsasama,” dagdag pa niya.

Magastos ba talaga ang magpakasal?

Sa ganitong pananaw, kita namang ang pagsasama ng isang lalaki’t babaeng nagmamahalan ay higit sa isang pangkaraniwang kasunduan lamang kung kaya’t ito ay nangangailangan ng basbas ng Diyos. Ngunit ang seremonya at pagdiriwang ba upang makamtan ang basbas na ito ay kinakailangang maging magarbo? Sadyang magastos nga bang magpakasal? O inaakala lamang ng marami na ang kasal ay walang bisa kung ito ay hindi bongga?

Iginiit ng kura paroko na habang nakasalalay sa mag-nobyo kung anong uri ng kasal ang nais nila, ang halaga ng sakramento at pakikipagtipan sa Panginoon ay hindi nagbabago at hindi nakasalalay sa mga panglabas na gastusin.

“Sana maintindihan ng mga tao na kung gusto mo ng magarang kasal, kailangan handa ka ring bayaran ang mga magagarang gastusin ng simbahan. Kung gusto mo nang mura o libre, kailangan simple lang ang inyong kasal,” ani Fr. Eugene.

Espesyal sa mata ng Diyos

Ang nagpapamahal sa kasal ay ang mga magarbong panglabas na pangangailangan, dagdag niya. “Tanggalin mo ang mga ito, ang pinakaimportante pa rin ay ang inyong pakikipagtipan sa Diyos.”

“Akala natin kung wala ang mga panglabas na gastusin ay hindi na espesyal ang ating kasal. Lahat ng kasal ay espesyal sa mata ng Diyos,” paliwanag ng pari.

Advice para sa mga nagpa-planong magpakasal

Ano ang payo ni Fr. Eugene pari sa mga nagbabalak magpakasal? Ipinaliwanag niya ang halaga ng sapat na pagkakakilala sa magiging asawa at ang wastong pag-unawa sa kahulugan ng buhay mag-asawa.

“Kilalanin niyo maigi ang inyong mapapangasawa. Ihanda ninyong mabuti ang inyong mga sarili sa pagpasok sa buhay na ito. Huwag padalos-dalos ang pagdedesisyon magpakasal, alamin niyo muna maigi ang kahulugan at tungkulin ng buhay na ito. At kung handa ka na ialay ang iyong buhay sa iyong mapapangasawa at magiging pamilya, saka mo pa lang pwede tanggapin ang sakramentong ito nang buong ligaya at pananalig sa Diyos na magtataguyod ng inyong kasal,” ani Fr. Eugene.

Pagkatapos ng kasal…

Matapos mag-isang-dibdib ay lalong kinakailangang alagaan ang relasyon at ang isa’t isa. Narito ang ilang mga paalaala ng kura paroko:

“Sariwain ninyo palagi ang inyong sumpaan sa altar. Lagi ninyong ipagdiwang ang inyong mga anibersario. Bigyan niyo ng panahon ang isa’t-isa higit sa inyong mga trabaho at materyal na bagay.”

Iginiit rin niya ang halaga ng pagsimba tuwing Linggo ng sama-sama bilang isang pamilya, at ipinaalala ang mga salita ng yumaong si Fr. James Reuter: “The family that prays together, stays together!”

“Panalangin ko ang matibay na pagsasamahan ng pamilya at mga mag-asawa sa panahon natin kung saan matindi ang mga pagsubok at pag-atake laban sa pamilya at sa sakramento ng kasal,” dagdag pa ni Fr. Eugene. “Nawa sa panalangin at patnubay ng Banal na Mag-anak na sina Hesus, Maria at Jose, ang patron ng mga pamilya, maligtas tayo sa lahat ng kasamaan at mabuhay lagi sa pag-ibig ng Diyos.”

You May Also Like

  • gusto ko na magkameron ng lalaki

  • Ciannele Alvarez

    this is great got alot of info thanks a lot 🙂