Ronie D. Bautista at John C. Florencondia

idolong tapat

Sina Ronie D. Bautista (kaliwa) at John C. Florencondia (kanan) ay mga ‘porter’ sa Roxas City airport. Sila ay mga Tapat sa kanilang tungkulin na iayos ng tama at may respeto ang mga gamit ng mga commuters at higit sa lahat, ibigay ito sa tamang may-ari. Sa kabila ng maliit na kinikita, hindi nila iniiwan ang kanilang mga kliyente hanggang hindi nila natitiyak na ito’y mga ligtas. (YO/TapatNews)

You May Also Like