Retirement benefits ng mga taga-Europa, nanganganib

LISBON, Portugal — Ang sunod na kakaharapin ng Europa, matapos ang economic recession nito, ay ang maliwag na kalagayan ng dumaraming pensiyonado at lumiliit na work force na susuporta dito.

Sa ilan sa 27 bansang kasapi ng Unyong Europeo, ang benepisyo ng isang pensiyonado ay kinakailangang suportahan ng 4 na empleyado.

Nadadagdagan ang katulad ni Jean-Luc Guillaume ng Pransiya na sa edad na 60 ay napipilitang ipagpaliban ang pagretiro dahil sa pagbawas sa mga benepisyo para sa mga pensiyonado.

Patuloy ang pagbaba ng populasyon sa rehiyon tulad sa Latvia na lumiit ng 14 porsiyento ang populasyon o 340,000 katao mula taong 2000 at 2011 dahil sa mababang fertility rate at emigrasyon.

“I don’t want to make apocalyptic statements. I hope that the country can manage. But the alarm bell has rung,” ani Mihail Hazans, isang propesor ng economics sa University of Latvia at nangungunang demograpo ng bansa.

Ayon sa United Nations, pagdating ng taong 2050, ang isang pensiyonado ay kailangang suportahan ng dalawang regular na empleyado.

You May Also Like