Purgahin ang Burukrasya

PALAGING pinapaksa ni Pangulong Rodrigo R. Duterte sa kanyang mga talumpati ang paglilinis ng Philippine National Police (PNP) sa mga opisyal at kasapian nito na protektor ng mga sindikato ng droga, gumagamit ng droga, nagpoprotekta ng sindikato ng kidnapping, o sangkot mismo sa negosyong kidnapping, sa partikular, at pagpapatigil ng korapsyon sa buong burukrasya, sa pangkalahatan.

Malinaw ang pakay ni Duterte, hangad niyang malinis ang burukrasya, sapagkat mahal niya ang Pilipinas.

Ang burukrasya ay ang baha-bahagdang makinarya ng pamahalaan na nagsisimula sa barangay hanggang sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas.

Kung susuriing mabuti, ang ginagawa ni Duterte, pagpupurga ng burukrasya ang ikinasa niya na inaasahang magreresulta sa malinis na pamahalaan at makabuluhang pamamahala at pagpapatakbo ng mga opisyal at kawani sa napakalaking burukrasya at tapat at pinakamataas na antas ng paglilingkod sa mamamayang Pilipino.

Wasto ang ginagawang ito ng administrasyong Duterte.

 

 

Kaya, dapat sumunod ang lahat ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan, lalo na ang mga itinalaga ng Pangulo sa iba’t ibang posisyon.

Siyempre, kabilang diyan ang mga aktibista mula sa kampo ng pambansa-demokratikong puwersa na pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines (CPP) tulad nina Rafael Mariano (Kalihim ng DAR), Judy Taguiwalo (Kalihim ng DSWD), Joel Maglungsod (Pangalawang Kalihim ng DOLE), at Liza Masa (Taga-pangulo ng NAPC).

Dapat, nakabatay sa batas ng bansa at patakaran ng administrasyong Duterte ang pamamaraan ng mga puwersang kaliwa sa paglilinis ng kani-kanilang ahensiya at pagsasakatuparan ng misyon ng mga ito tungo sa pagkakamit ng bisyon nito para sa Pilipinas at mga Pilipino.

Kailangang sumunod ang lahat ng opisyal at kawani, sapagkat walang saysay ang gustong mangyari ni Duterte kung mayroong pangkat ng mga sindikato sa pamahalaan na tumututol sa pagpurga ng burukrasya.

Dapat malaman at tanggapin nilang lahat na panahon na upang mapagpasyang linisin, bakbakin, at purgahin ang burukrasya ng bansa na matagal nang nakalubog, kumikilos, at nabubuhay sa ilalim ng septic tank.

Ang septic tank ay ang sumasalo sa dumi ng tao—tae ang tawag natin dito.

Ang baho! Ang bahu-baho!

Opo, mabaho dahil ang burukrasya ay mabaho na maaari nating ihalintulad sa tae.

Kahit si Arsobispo Socrates Villegas ay kumbinsidong-kumbinsido na ito na ang narating na sitwasyon ng pulitika sa Pilipinas.

Ang tinutukoy niya ay ang pamahalaan, sapagkat ang ibig sabihin ng pulitika ay agawan ng mga tao sa kapangyarihan o puwesto sa isang organisasyon, o institusyon tulad ng  pamahalaan.

Sa ibang salita, ang pamahalaan ay maituturing na dalampasigan ng pulitika.

Kung inyong matatandaan, mayroong artikulo ang Tapat News online kamakailan hinggil sa paliwanag ni Arsobispo Villegas kung bakit niya pinintahang septic tank ang pulitika.

Ang banggit ni Arsobispo Villegas sa talumpating ipinahayag niya kamakailan sa Pangasinan, ang pulitika sa bansa ay nakahandusay sa septic tank.

Ang punto ng arsobispo ay labis-labis nang mabaho ang pulitika, sapagkat namamayani ang pagpapayaman ng mga taong nasa pamahalaan kaysa ang tapat at mataas na antas na paglilingkod sa mamamayan.

Kung hindi pupurgahin ang burukrasya, tiyak walang ibang patutunguhan ito kundi ang pinakamalalim na sulok ng septic tank.

Kung ganito ang kahahantungan ng pamahalaan ng Pilipinas, tiyak na mahihirapang malinisan ito dahil pihadong  sobrang lalim ng septic tank.

Matagal ang paglilinis nito.

Napakahabang panahon ang gugugulin sa pagsipsip ng ‘tae’ sa septic tank.

Kaya, habang maaga pa at mababaw pa ang septic tank na pinaglalagakan ng dumi ng burukrasya ay sipsipin na ito nang todo upang malinis.

You May Also Like