Patabaing Baboy

TINIYAK ng PDP-Laban na kontrolado nila ang dalawang kapulungan ng Kongreso upang mabilis na maipasa ang mga panukalang batas ng administrasyong Duterte.

Pangunahing adyenda ng administrasyon ay maipasa ang panukalang batas hinggil sa parusang kamatayan, federalismo, at higit na pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa.

Nagawang kontrolin ng PDP-Laban ang Senado at Kamara el Representantes sa pamamagitan ng pag-akit at pag-imbita Senador Aquilino Pimentel III at Kongresista Napoleon Alvarez na makiisa at sumama sa bubuuhing ‘super majority.’

Sa unang tingin, tila maganda ang super majority dahil ang literal na kahulugaan nito ay pagkakaisa ito ng pinakamalaking bilang ng mga mambabatas mula sa iba’t ibang partido, o samahan.

 

 

Ngunit, walang malinaw na makabuluhang batayan kung bakit sila nagkasama-sama sa isang napakalaking kuwalisyon.

Marami sa mga nakiisa, o sumapi sa PDP-Laban ay upang makatiyak lamang na kasama siya sa mga biyayang ipamamahagi ng administrasyong Duterte.

Ang mga mambabatas kasi natin dito sa Pilipinas ay laging nasa unahan ng kanilang adyenda sa pagiging kasapi ng Kongreso ay kung paano magkakabiyaya, paano mauulanan o babagyuhin ng grasya, paano kikita sa pork barrel, kaysa anu-anong panukalang batas ang ipapasa. Paano maipapanalo ang inihaing panukalang batas sa lehislaturang pera ang nagdidikta kung anu-ano at ilan ang ipapasang batas.

Kaya, hindi nakapagtataka kung karamihan sa kanila ay nagbubundatan ang mga tiyan sa kabusugan ng pagkain na ang perang ipinambili ay salapi ng mamamayang Pilipino.

Sana, hindi mukhang pera ang ating mga mambabatas.

Sana hindi hayok na hayok maka-kabig ng pork barrel.

Kung panay pera at makakain ang iisipin at aatupagin ng mga mababatas, pihadong ang mangyayari sa kanila ay maging mga patabaing baboy.

Hindi namin nilalahat, sapagkat hindi naman lahat pawang patabaing baboy ang ating mga mambabatas.

Mayroon din namang iilang mambabatas na kapakanan ng pinakamalaking bilang ng mayorya ng mamamayang Pilipino ng iniisip at isinusulong.

Kakaunti lamang sila, pero hindi nangangahulugang mahina sila.

Tandaan ang kasabihan nating mga Pilipino na: Maliit man, nakakapuwing din.

Iyong iba, napakarami nga, ngunit hindi naman nakapupuwing o sa mas masahol ay nakabubulag.

Paano namang mabubulag ang mga patabaing baboy na kahit isang beses yata ng inilagi nila sa Senado at Kamara ay hindi nag-isip na bulagin ang mga masasamang-loob sa Senado at Kamara, kung ang madalas na iniisip ay paano patuloy na tataba at magiging bundat.

Wala namang masamaa kung sila ay patuloy na tumaba nang tumaba, basta ang mahalaga ay perang pinanggagastos nila upang tumaba at magbundatan ang mga katawan ay sarili nilang pondo.

Ngunit, kung pondo pa ng ibang tao ang gamit sa pagpapataba, walang dudang ubod nang baho ang naturang patabaing baboy.

Ang masama pa, napakanipis ng utak.

Manipis sa lisa.

You May Also Like