Para sa mga nag-li-live in:

liveinSa mga hindi pa nagpapakasal ngunit nagsasama na, narito ang payo ni Fr. Eugene David, kura paroko ng Holy Family Parish sa San Isidro, Makati:

Tandaan natin na ang mga sakramento ay ginawad ni Hesukristo sa atin upang magbigay ng grasya at biyaya sa ating pang-araw-araw na buhay.

Sino ba naman ang ayaw tumanggap ng mga biyayang ito? Ang mga sakramento ay simbolo ng pagmamahal ng Diyos at Kanyang kagustuhang makasama Niya tayo palagi mula simula hanggang wakas ng ating buhay.

Totoo ang salitang “basbas” sa mga taong tumanggap ng sakramento ng kasal sapagkat ang tunay na kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos bilang sentro ng ating buhay pag-aasawa at pamilya. Kung kasama natin ang Diyos lahat ng pagsubok ay ating malalampasan.

You May Also Like