Papa Fransisco: Lahat ng buhay may dignidad at halaga

Pope Francis

Nagpadala ang Santo Papa ng mensahe ng pagsuporta sa buhay ng tao sa mga Katoliko sa bansang Ireland, Scotland, England at Wales bago sumapit ang tinaguriang ‘Day of Life.’

Sinabi ng Santo Papa na kailangang pangalagaan ang buhay ng tao mula sa simula at natural katapusan nito. Dagdag ng Santo Papa na lahat ng buhay ay may dignidad at halaga ‘kahit pa ang pinaka-mahina at maliit, mga may karamdaman, mga matatanda, mga nasa sinapupunan at mahihirap na aniya’s ‘masterpiece’ ng buhay mula sa Diyos. Galing sa Kanyang wangis at nakatakdang mabuhay magpakailan man ang nanganailangan ng malaking respeto at pagpapahalaga.

Ipinangako naman ng Santo Papa na ipagdadasal niya na ang tinaguriang ‘Day for Life’ ay mananatiling nabibigay ng halaga sa buhay na siyang pangunahing namimiligro bunsod ng mga panukala at batas na kikitil sa mga pagpapahalaga sa mga nabanggit.
Taunang inaalala ng Simbahang Katolika sa Ireland, Scotland, England at Wales ang ‘Day of Life’ upang makapangalap ng pondo para sa mga gawaing pro-life sa naturang rehiyon.

You May Also Like