Pano tutulungan ang kaibigang nangaliwa?

Dear Ate Ami,
Nalaman ko po na ang kaibigan ko at kasama sa trabaho ay nakipagsiping sa ibang babae, at itoy’ nalaman ng kanyang asawa. Ngayon hindi na siya kinakausap ng misis niya at pinalayas pa sa bahay nila. Sorry naman siya sa ginawa niya pero hindi ko talaga alam kung anong sasabihin sa kanya o pano siya tutulungan. Hindi ko lang talaga maintindihan dahil tatlong taon pa lang silang kasal at ganito ang nangyari. Bakit po nagkaganon? At pano ko po ba siya matutulungan maliban sa pagdarasal para sa kanya?
– Concerned

Dear Concerned:

In the first place, nagtataka lang ako kung bakit ganoon kang ka-concerned. Mukhang close kayo somehow, kasi nalalaman mo ang namamagitan sa kanila, pero … sila ba mismo ang humihingi ng tulong mo? Tuloy, ang masasabi ko lang sa iyo ay: ingat… kung hindi ka nila gasinong kilala, baka isipin pa nilang pakikialam ang concern mo.

Natural lamang siguro sa iyo na maging concerned ka. May mga taong ganong mag-aruga sa kapwa. At sa maganda at mahinahong ay maipararating mo sa kanila ang pagiging concerned mo sa nangyayari sa kanilang pag-aasawahan. Since wala gasinong detalyang isiniwalat sa letter mo, general lang ang maibibigay ko sa iyong payo.

Kung makakausap mo nang mahinahon ang lalaking sumiping sa ibang babae, gawin mo. (Sa pagkakaintindi ko sa maikli mong sulat, iyong lalaki ang kaibigan mo at kasamahan sa trabaho, at siya lamang ang nagpaparating sa iyo nitong mga pangyayari.) Ipaalala mo lang sa kanya na malinis ang hangarin mong magkaayos sila ng misis niya, at kung sa tingin niya ay may maitutulong ka para umayos ang kalagayan nila, ay nandyan ka lang, tawagin ka lang niya. That’s all you can do for the moment dahil hindi ka naman yata niya talagang hinihingan ng tulong, so alukin mo lang siya at bahala na siya kung gusto ka niyang lapitan para magkaayos ulit sila ng misis niya.

Baka naman gusto lang niya ng “hingahan”, ng isang taong makikinig at makakaunawa o dadamay sa kanya? In short, isang kunsintidora? Ikaw ba yon? Gusto mo bang maging ganon sa kanya? Nauunawaan mo din ba ang sakit sa loob ng misis niya kaya siya nagawang palayasin sa panlalamig nito? Delikado yang isang party lang ang naririnig mo, sa lalaki, at hindi sa babae. Kapag nagpatuloy iyan, baka sa kahinaan mo, e mawala ang pagka-objective mo at kumampi ka na lang sa nagkamali, at makita ang lahat through his eyes. Lumang tugtugin na ‘yan, baka bukas makalawa, ikaw na ang sipingan niyan! Ingat!
May gusto lang akong sabihin para sa kapakanan ng mga ibang mambabasa natin: tungkol sa “SORRY”.

Sabi mo kasi, “Sorry naman siya sa ginawa niya…” Tanong ko: paano niya ipinakita ang “sorry” niya? Bukambibig lang, pero walang damdamin? Kiss and make-up lang ba ang katapat ng pagtataksil niya? Merong nagso-sorry ang bibig habang ang mga mata’y malagkit pa ring sinusundan ng tingin ang ibang babae. Meron ding ugaling-anghel sa harap ng pinagtaksilan, pero pagtalikod, balik sa dating pangloloko sa asawa, hangga’t hindi nahuhuli ulit.

Ang “sorry”, higit sa lahat, ay ipinakikita sa gawa, sa pagkukumbaba, sa pagbabago ng gawi. At mangyayari lamang ito kung tapat at tiim sa kalooban ang pagsisisi. Para tuluyang mapawi ang kasalanan sa puso niya, kailangan niyang manahimik at makipagniig sa Panginoon, nang walang ibang pinakinggan kungdi ang tinig Niya, pagkat tanging Siya lamang ang nakapag-papamukha sa ating mga nilalang ng sarili nating kabuktutan. Kung magagawa mong ipakita ang katotohanang iyan, at matutuho siyang lumuhod sa harap ng Diyos at magtika, nagawa mo na ang dapat mong gawin bilang isang concerned na kaibigan.

Ate Ami

May problema ka ba? Ikwento kay Ate Ami at ipadala sa  dearateami@gmail.com. Huwag kalimutang ilagay ang iyong edad at trabaho para sa mas angkop na payo.

You May Also Like