Pangarap niyang maging porn star?

Dear Ate Ami,

Nalaman ko po sa kaibigan ko na pwedeng humingi sa inyo ng advice. I’m 27 and I’m a graphic designer. May kapatid ako (“Bea”) at ang pangarap niya ay lumabas sa FHM magazine. Alam kong tinatawag itong malaswang magazine pero dream na niya dati pa na maging model doon, kaya sinuporta ko siya. Anyway, dahil sa isang conversation naming ng isang kaibigan, na-konsensiya ako tungkol dito kaya nagpunta ako sa isang pari for spiritual advice. Marami siyang sinabi pero ang nakaka-bother sa akin ay yung sabi niyang bilang Ate, responsibilidad kong i-guide si Bea, hindi i-misguide tulad daw ng ginagawa kong pag-suporta sa pangarap na hindi disente. By the way, above 18 na ang kapatid ko. Anyway, undecided ako tungkol dito kasi of age na si Bea so she can decide on her own. I’m just supporting her as her big sister and appearing in this magazine can really open doors for her. At the same time, isang lesson na tinuro ko sa kanya ay to pursue her dreams and believe in herself no matter how others put her down. Hirap lang akong i-reconcile ang advice ko sa kanya at pakikinig sa sinabi ng pari. I hope you can help me out with your own advice.  – Swirl Girl

Naku, Swirl Girl, ikaw ang nangangailangan ng guidance, in the first place, kaya take a hint from circumstances, iniimbitahan ka ng Panginoon na tahakin ang … ehem, daang maliwanag, hindi lamang matuwid.  The fact that nakonsiyensiya ka ng conversation mo with a friend, and you approached a priest for guidance, are already signs that the Lord is extending His hand to you—so that you can in turn extend your hand to others, like Bea.

Maaari nating sabihin, oo nga, of age na siya, she can decide on her own.  But guidance knows no age limits—hanggang bingit ng kamatayan puwede pa rin tayong makinabang sa pamamatnubay ng iba.  Hindi lahat ng bagay ay masasabi mong okay nang pagdesisyunan ng may katawan komo nasa legal age na siya.  Dahil pag “sumabit” o “sumemplang” yan dahil sa kapusukan ng desisyon niya, sa iyo din ang takbo niyan, mas malaking problema pa.  Kailangan patnubayan mo siya bilang Ate, na higit ang karanasan sa buhay kaysa kanya.  Tama yung pari na nagsabing you ought to guide, not to misguide Bea.  Eh kung para sa iyo, there’s nothing wrong with becoming a sex object, wala na, pawala na rin yang susuportahan mo. 

Ang suportang dapat mong ibigay sa kanya ay ang suporta ng PAALALA na nanggagaling na tunay na PAGPAPAHALAGA SA KANYANG KATAUHAN, hindi lamang sa kanyang “pangarap”.  Hindi mo siya pipigilan o hihigpitan (baka lalo lang niyang gustuhin iyon), pero sasabihin mo sa kanya ang mga maaaring IBUNGA ng ganong “pangarap”.  Magbibilad siya ng katawan sa publiko—kung may paghanga man sa kanyang kagandahan, tiyak na hindi iyon dalisay pagkat ang mga ganoong larawan ay “kumikiliti” sa laman.  Malamang pag-isipan siya ng mahalay ng makakakita, pagnasaan siya, sundan-sundan siya ng stalkers, ma-rape siya.  In any case, kahit anong moderno ng lalaki, maaaring hindi siya siryosohin dahil ang mga naghahantad sa publiko ay “hindi tipong papakasalan”.  Live in, oo.  Casual sex, oo.  Ipapakilala sa magulang ng lalaki  para pakasalan?  Ang unang itatanong nila ay “disenteng babae ba ‘yan”?  Kung may magpakasal man sa kanya (Matandang Mayamang Malapit nang Mamatay), siguradong ang nagustuhan noon ay katawan lamang at HINDI ANG BUO NIYANG PAGKATAO.  Para lamang isang commodity si Bea na puwedeng bilhin.

Mag-usap kayo nang matimtiman, at tanungin mo si Bea kung ano ang tingin niya sa sarili niya kung wala siyang gandang pang-FHM.  Papaano niya “nakikita” ang sarili niya sa idad na 25?  (Sa dami ng mga babaeng kompetensiya niya, ilang FHM issue lang, laos na siya).  Sa idad na 30?  40? Kung baga, gina-guide mo siya sa TAMANG pagtingin sa katawan ng babae, ng tao.

Do you honestly, really, truly believe that “appearing in this magazine can really open doors for her”?  What kind of doors—have you considered that?  And is it the ONLY way doors will open to her?  In telling her “to pursue her dreams and believe in herself no matter how others put her down”, mukhang kinukunsinti mo si Bea.  Alam mong tinatawag na “malaswa” ang publication of Bea’s dreams, pero pinalalakas mo pa ang loob niya by saying na huwag niyang intindihin ang sasabihin ng iba, basta sundan niya ang pangarap niya. 

Huwag kang maging manhid at bingi sa sarili mong budhi.  Kaya ka hindi matahimik, “hati” ang iyong kalooban: “susuportahan” mo ba si Bea (sa daang hitik sa huwad na kaligayahan) o ipakikilala mo sa kaniya ang kakaiba pa niyang ganda na nasa kanyang kalooban?  Hinahamon kita, Swirl Girl.  Magpakatotoo kang “ate”.  – Ate Ami

 

May problema ka ba? Ikwento kay Ate Ami at ipadala sa  dearateami@gmail.com.  Huwag kalimutang ilagay ang iyong edad at trabaho para sa mas angkop na payo.

You May Also Like