Paglingkuran ang Uring Manggagawa

 

ITINATAG ang Department of Labor and Employment (DOLE) upang paglingkuran ang uring manggagawa sa Pilipinas na siyang pinakamarami ang bilang.

Hindi itinayo ang DOLE para sa interes at kapakanan ng mga kapitalista, dahil kung kapitalista ang paglilingkuran ay hindi dapat DOLE ang itawag dito.

Dapat Department of Anti-Labor and Dis-Employment.

Pero, dahil DOLE nga ito dapat lamang na ang tanging ginagawa nito ay iyong makabubuti sa uring manggagawa.

Mahigit 67 milyon ngayong ang kabuuang bilang ng mga manggagawa sa Pilipinas.

Ang mga makabubuti sa mga manggagawa ay pagtitiyak na regular ang kanilang trabaho, pagtitiyak na ang suweldo nila ay makabubuhay ng pamilya, pagtitiyak na nabibigay ang lahat ng panlipunang benepisyo ng mga manggagawa, pagtitiyak na organisado sila sa isang unyon, at pagtitiyak na napapaangat ang kanilang buhay.

Hindi trabaho ng DOLE na ipagtanggol ang mga kapitalista.

Hindi trabaho ng DOLE na idepensa ang pagtutol ng mga kapitalista sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa.

Hindi rin trabaho ng DOLE na kampihan ang mga kapitalistang tutol sa pagbubuo ng unyon ng mga manggagawa. Dapat alam ni Sylvestre Bello III, ang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte na kalihim ng DOLE, ang lahat ng ito.

Kung hindi kaya ni Bello na tugunan ang pagiging kalihim ng DOLE, dapat hindi na niya tinanggap ang nasabing trabaho.

Kapag inako ng isang tao ang pagiging kalihim ng DOLE, dapat huwag na huwag niyang kalilimutang malaki ang kanyang pananagutan sa uring manggagawa at hindi sa mga kapitalista at alipores ng mga ito.

Tapat

Tapat

Studied Master of Public Administration. at UP Diliman Past: Philippine Christian University and Project 6 High School

You May Also Like