Pag-isipan ang pag-iisip

The Jumping WallIsang napakahalagang biyaya sa tao ang kakayahan natin na mag-isip. Hindi humihinto ang ating utak sa pagproseso ng iba’t ibang impormasyon na ating nasasagap kada segundo. Bawat isa dito ay may epekto sa ating nagiging mga pananaw. Ito rin ang mga bagay na humuhubog ng ating mga desisyon sa buhay, mula sa simpleng pagpili ng kulay ng damit na isusuot ngayong araw hanggang sa kung anong kurso sa eskwela ang kukunin.

Walang pamantayan kung ano ang tamang paraan ng pag-iisip. Subalit may mga paraan para ating matiyak na nalulubos natin ang gamit nito para sa ating sariling kapakanan. Ang impluwensya ay isang bagay na hindi mawawala dahil imposibleng walang makahahatak sa atin para mag-isip sa isang partikular na paraan. Ganoon din ang pagkiling sa ilang ideya dahil tayo ay natural na naaapektuhan at nakabubuo ng sarili nating paniniwala base sa ating mga nararanasan.

Pero hindi natin dapat hayaan na ang ating pag-iisip at pagdedesisyon sa buhay ay makulong lamang sa ideya na ating kinikilingan. Hindi ko sinasabi na maging malambot tayo sa ating paninindigan, subalit lagi nating isaisip na sa anumang banggaan ng mga paniniwala at ideya, bawat magandang dahilan na mayroon ang iyong panig ay meron din ang kabila. Dahil dito, higit na dapat nating subuking alamin kung bakit naninindigan ang kabilang panig sa kanilang paniniwala. Alin man dito ang maaaring mangyari sa iyo kapag ginawa mo ito. Maaaring maging mas matatag ang iyong paninindigan sa iyong paniniwala dahil sa iyong mga malalaman, o magbago ang iyong paninindigan dahil sa nasumpungang mas mabuti at mas tama sa kabila. O ang huli ay mas lumawak pa ang iyong pananaw patungkol sa magkabilang panig at magamit mo ang lahat ng mabubuting bagay na nagmula sa magkabila at makabuo ng mas mabuting mga desisyon at pananaw.

You May Also Like