Paano maging tao?

editorial vol 2 no 8

Noong Mayo 23, isang 22 taong gulang na binata ang nagwala at pinagsasaksak ang dalawa niyang room mates at isang bisita, bago pa man siya tumungo sa isang sorority sa University of California, Santa Barbara at barilin ang tatlong dalaga. Sakay sa kanyang itim na BMW, tumungo si Elliot Rodger sa isang groseri kung saan binaril naman niya ang isa pang lalaking estudyante. Mula sa kanyang sasakyan ay buong laya niyang pinagbabaril ang ilang mga taong nadaanan niya. Matapos masugatan ang ilang mga tao, ibinangga nito ang kotse at nagpatiwakal.

Sa huling bilang, mayroong pitong patay at labing-tatlong sugatan.

Lumalabas na si Rodger ay matagal nang nagdadala ng hinanakit at poot dahil sa pagkabigo sa pakikipagrelasyon sa mga kababaihan. Idinaing ni Rodger sa isang manifestong 137 pahina ang haba, sa edad na 22, ni hindi man lang nahalikan si Rodger ng isang babae.

Ang motibo at rason ng pagpaslang sa mga biktima ay ang malalim na pagkaunsiyami nito sa kanyang buhay pag-ibig. Ayon pa nito sa manifesto: “You are animals and I will slaughter you like animals. And I will be a god, exacting my retribution on all those who deserve it. You do deserve it. Just for the crime of living a better life than me. All you, popular kids, you’ve never accepted me, and now you will all pay for it. And girls, all I ever wanted was to love you, and to be loved by you. I’ve wanted a girlfriend, I’ve wanted sex, I’ve wanted love, affection, adoration. You think I’m unworthy of it. That’s a crime that can never be forgiven.”

Nakatitindig-balahibo ang ganitong pahayag — isang pagsanib ng pagkainggit, pagdalamhati at kawalan ng pag-asa. Si Elliot ay anak ng assistant director ng Hunger Games na si Peter Rodger. Kilala sa mundo ng Hollywood, ang nakatatandang Rodger ay diborsyado at nakapag-asawa nang mabilis matapos ang paghiwalay nito sa ina ni Elliot noong siya ay 7 taong gulang pa lamang.

Maraming opinyon ang naglalabasang muli tungkol sa usapin ng gun control o tungkol sa mga bagong batas upang mas malimitahan ang mga may-ari ng baril, ngunit, mukhang mas malalim ang tunay na isyu — isang paksang kabiyak ng ating pagiging tao.

Nabubuhay ang ating mga kalalakihan — mga binata, mga sanggol, mga totoy, mga lolo, mga may asawa — sa isang lipunang nakalilimutan silang turuan kung paano maging tao, kung paano makipag-kapwa tao, paano magmahal. Ang pangangailangan ng tao — bata man o matanda, mayaman man o dukha — ay hindi mapagkakaila. Ang kaso ni Rodger ang patunay na nabubuhay ang tao hindi lamang sa pagkain, damit, tubig at hangin, kung hindi sa pagmamahal at kalinga.

Sa likod ng pagkabaluktod ng pag-iisip at damdamin ni Rodger, lumalabas na ito ay tila isang nawawalang tupang tuluyan nang ‘di nasagip. Isinalaysay din nito ang una niyang karanasang makakita ng pornograpiya sa isang internet café nang masilayan niya ang porn na pinanonood ng isang binata. Ayon kay Rodger, “The sight was shocking, traumatizing, and arousing. All of these feelings mixed together took a great toll on me.” Mag-isa, naglakad siyang pauwi at umiyak. “I felt too guilty about what I saw to talk to my parents about it,” dagdag pa niya. Labing-isang taong gulang si Rodger noon.

Ang tanong, nasaan ang mga magulang niya noong panahong iyon? Hiwalay. Lumaki si Rodger na ‘di panatag ang loob, nagkikimkim ng galit at tanong na hindi masagot, at pakiramdam na siya ay walang halaga. Ilan pa kayang mga Elliot Rodger ang hinuhubog ngayon — sa mga tahanahan, sa mga paaralan, sa mga lansangan?

Sino ba si Elliot Rodger kung hindi isang nakagigimbal na patotoo na ang pamily ang pundasyon ng lipunan? Ang pagguho nito ang simula ng pag-agnas ng lipunan.

You May Also Like