Mga relihiyon, nagkaisa laban sa contraception mandate ni Obama

UNITED STATES — Sama-samang tinutulan ng mga lider ng iba’t ibang relihiyon sa U.S ang Human Services (HHS) mandate sa pamamagitan ng paglagda ng mga ito sa isang bukas na liham na pinamagatang “Standing Together for Religious Freedom.”
Nagpahayag ng kanilang matinding pagtutol ang mga Katoliko, Hudyo at Protestante laban sa HHS mandate, isang batas na inaprubahan ng administrasyon ni Pangulo Barack Obama hinggil sa sapilitang pagsuporta at pagpondo ng mga religious institutions sa contraception, sterilization.

“…kami ay sama-samang tumututol sa mandatong ito, sapagkat ito ay panghihimasok sa konsensya ng aming mga kapwa mamamayan. … Ipinagkakait pa rin ng HHS ang kalayaan ng maraming Amerikanong ipakita at isabuhay ang kanilang mga paniniwala sa pang-araw-araw,” ayon ng liham.

Ayon sa batas, ang mga kumpanya, maging ang mga institusyon tulad ng Katolikong o Kristiyanong paaralan, mga ospital at mga pondasyon ay kinakailangang magbigay ng health insurance plans sa mga babaeng manggagawa nito na may libreng coverage ng sterilization, contraceptives, at mga gamot na nakapagdudulot ng aborsyon, taliwas man ito sa paniniwala ng mga nagmamay-ari ng kumpanya.

You May Also Like