Mga ‘Pro-life Heroes’ pararangalan

prolife awardsSA kauna-unahang pagkakataon pararangalan ang mga indibidwal at mga grupo na ibinuhos ang kanilang oras at dedikasyon sa mga isyung pro-life sa Pro-Life Awards na gaganapin ngayong Pebrero 22, 2014.

Humuhugot ng inspirasyon mula sa Juan 10:10, “Ako’y naparito upang sila’y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito”, ang Pro-Life Awards ay hinahangad na kilalanin ang serbisyo ng iba’t ibang sektor sa lipunan para sa adbokasiyang pro-life: mga indibidwal, mga kumpanya at mga NGOs na ipinaglalaban ang halaga ng buhay, pamilya at pag-aasawa.

May tatlong kategorya para sa mga parangal; ang una ay ang Pro-Life Heroes, kung saan kinikilala ang mga tumataguyod sa buhay, pamily at pag-aasawa. Ang ikalawa naman, ang Pro-Life Champions ay para sa mga may mga makabuluhang kontribusyon sa adbokasiyang pro-life sa komunidad, simbahan at may espesyal na diin sa mga taga-media na may katangi-tanging pagtatalaga na ipahayag ang Ebanghelyo ng Buhay sa kanilang trabaho. Ang ikatlo at pinakahuling kategorya ay ang Sr. Pilar Verzosa Lifetime Achievement Award. Ang parangal ay paggunita kay Sr. Pilar Verzosa, RGS, ang kilalang tagapagtatag ng Pro-Life Philippines. Ang prestihiyosong parangal na ito ay igagawad sa isang indibidwal na inialay ang kanyang buhay sa pangangalaga at pagtataguyod ng buhay sa pamamagitan ng pakikilahok sa buhay ng komunidad at lipunan.

Si Ambasador Jose Villanueva Romero, ang ambasador ng Pilipinas sa Italya mula 1986 hanggang 1992, ang pinuno ng selection committee para sa Pro-Life Awards, kasama ni Dr. Rey Echavez ng Doctors for Life bilang vice chairman.

Magmungkahi ng inyong mga kandidato at ie-mail sa life@prolife.org.ph o ‘di kaya’y tumawag sa (02) 733-7027 para sa mga katanungan.

You May Also Like