Mga praktikal na tipid tips mula sa mekanikong si Denny Gutierrez

  • Alamin ang pinakamalapit na ruta patungo sa iyong destinasyon. Makakatulong ang pakikinig sa balita tungkol sa trapiko upang makaiwas sa masisikip na mga daanan.
  • Kung may ilang lugar na pupuntahan na kayang gawin sa isang lakaran, gawin ito.
  • Kung magpupunta ng palengke o grocery, ilistang maigi ang mga mahahalagang bibilhin nang maiwasan ang pagpapabalik-balik dito.
  • Bawasan o tanggalin sa sasakyan ang karga na hindi naman kailangan. Mas matipid sa gas ang sasakyang magaan.
  • Kung malapit lang ang pupuntahan, subukang lakarin o gumamit ng bisikleta. Naehersisyo ka na, nakatipid ka pa sa gasolina.
  • Subukan ang carpooling. Kung may mga kakilala ka o kapitbahay na pareho mo ng oras ng pasok at ng rutang dinadaanan, imbes na magdala ng sariling sasakyan ay maaari kayong magsabay na lamang. Pwedeng palitan kayo sa bawat araw kung sino ang magdadala. Nakatipid ka na, nakapahinga ka pa sa ilang araw ng pagmamaneho, at may kasabay ka pa sa byahe mo araw-araw.

You May Also Like