Mga estudyante ng Emilio Aguinaldo College

EAC

Ang mga estudyante ng Emilio Aguinaldo College (EAC) ay buong sipag na kumukuha ng ‘Double Degree Program’ sa The Manila Times College (TMTC) sa kursong AB Journalism upang magkaroon sila ng mas malaking oportunidad pagkatapos ng kolehiyo. Ginaganap ang programang ito kada bakasyon at imbes magliwaliw, ang mga kabataang ito ay patuloy na pumapasok sa paaralan upang maisakatuparan ang mga minimithing pangarap. Sila ay mga Tapat sa kanilang adhikain na maging isang mabuting mamamahayag pagdating ng araw. (YO/TapatNews)

You May Also Like