Media, Dapat Tumulong Upang Makamit ang Pagbabago

 
ITINAKDA ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang direksiyong tinatahak ng kanyang pagiging Pangulo ay pagbabago—isang tunay na pagbabago.
 
At itinakda niya ay hindi biro. Kaya, ang lahat ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan ay patungo sa direksiyon ng pagbabago.
 
Kahit sa pinakamarahas na paraan tulad ng nagaganap ngayon sa Philippine National Police (PNP) na habang isinusulong nito ang napakalaking  trabaho na ipinapagawa ng Pangulo, huwag naman sanang tumatanaw, nag-aabang g mga ‘balita’ ang mga mamamahayag.
 
Hindi dapat ganyan ang ginagawa ng mediamen.
 
Hindi dapat ibinabalita lamang nito sa mamamayang Pilipino ang kung anu-ano ang mga ginagawa ng iba’t-ibang opisyal at kawani ng pamahalaan.
 
Kundi naghahanap ang media ng mga kabuktunang nagaganap sa pamahalan, ano ang dapat niyang gawin upang magampanan nang buong husay ang kanyang pagiging mediaman.

Magkalkal dapat ang media ng kaliwa’t kanang anomalya, katiwalian, korapsiyon, at pandarambong ng mga opisyal upang makatulong naman sa paglilinis ng administrasyong Duterte sa mga kapalpakan at pangwawalanghiya ng mga opisyal sa pera ng mamamayang Pilipino.
 
Hindi dapat makontento ang media sa mga sinasabi ng mga opisyal ng iba’t ibang ahensiya ng pamahalaan.
 
Dapat alamin kung totoo ang mga ipinahahayag o hindi.
 
Kung makokontento ang media sa pahayag ng Pangulo ng Pilipinas  na alam naman ng lahat na pagbubuhat lang naman ng sariling bangko ang ibig kong sabihin. Kaya, kailangang hindi naka angkas lamang ang  media, kundi inaalam niya ang mga problema, pagkukulang, pagkakamali, at panlilinlang sa mamamayang Pilipino.
 
Kahit na kaibigan sila ng media, hindi tamang magpaloko ang media sa mga opisyal ng pamahalaan.
 
Kapag hindi inalam ang katotohanan hinggil sa mga nangyayari, lilitaw na tagapagsalita ang media ng opisyal ng pamahalaan.
 
Sa mas masahol, tagapagtanggol ang media, kabilang na ang mga bugok na opisyal sa mga ipagtatanggol nito.
 
Kumilos dapat ang media.
 
Gampanan dapat niya ang kanyang historikal na papel sa lipunang Pilipino.
 
At iyan ang paglalantad sa katotohanan. Hindi iyong sadyang pagkukubli ng katotohanan.
 
Inasahan ang  media ng publiko, kaya dapat huwag biguin ng media ang publiko.
 
Kung mabibigo ang mamamayang Pilipino sa media, wala nang kahihinatnang maganda sa bansang ito, kundi mga kurtinang  magbibigay kulay at bulaklak sa lahat.
 
Tatakpan ng kurtina ang napakaruming bansa natin.
 
Kung nagkataon, mapapariwara ang Pilipinas sa kasamaan at kabuktunan ng mga naghaharing uri.
 
Sa ganitong pangyayari, ano pang halaga at nagkaroon ng media.
 
Bakit pa tinawag na media kung ang gawain nito ay medyo at medyo at isa pang medyo?
 
Dapat, tumulong naman ang media upang makamit ang pagbabago ng Republika ng Pilipinas.

You May Also Like