Matuto sa aming pagkakamali – US Ekspat

Isang Amerikanong naninirahan na sa bansa ang nagpahayag ng pangamba hinggil sa masamang epekto ng malawakang paggamit ng artipisyal na pagpigil ng pagbubuntis. Kung saan ang Amerika ay napipinto sa matinding epekto nito.

Inihayag ni Tim Laws sa ingles, isang pro-life advocate na nakapag-asawa na ng Filipina na, “bilang Amerikano nakit ko ang masamg dulot ng kontrasepsyon sa aking bansa pati na rin s Europa. Alam ko na sa mahabang panahon sinisira nito ang konsepto ng pamilya. Walang makakaligtas sa dulot nito.”

Ayon kay Laws isang dating empleyado ng isang NGO na nakabase New York na tumutulong sa kagutuman at malnutrisyon na ang RH law diumano ay simula lamang at magbubukas sa kamalayan ng mga Pilipino para matanggap ang iba pang adhikain laban sa buhay.

Ani Laws, “Binabago ng kontrasepyon ang paiisip ng taong gumagamit nito. Itinuturing na kalaban ang isang bata, na siyang balakid sa magandang buhay.”

Sinabi rin ni Laws lahat ng bansa na nagpanukala ng malawakang pag gamit ng kontraseptibo ay nauwi sa laganap na aborsyon na iligal sa ating bansa.

You May Also Like