Masaganang 2017 para sa Lahat ng Pilipino

 

SIMULA na ng taong 2017 na sinalubong ng maraming Pilipino nang buong kasiyahan.

Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos sa lahat ng mga naganap nitong 2016.

Ang lahat ng positibong pangyayari ay masasabing maganda, samantalang hindi maganda ang mga negatibong pangyayari.

Ang mga negatibo ay hindi dapat balewalain, sapagkat nagsilbi silang intrumento upang masukat kung gaano ang pananalig natin sa Panginoong Diyos.

Instrumento upang paano tayo magtuluy-tuloy sa ating pagkilos at pagsulong upang makamit ang maganda at istableng buhay.

Tiyak maraming pagsubok ang 2017, tulad sa mga nakalipas na taon.

Tiyak maraming hamon ang bagong taon kaparis sa mga nakaraang taon.

Ngunit, sana maging masagana ang 2017.

At ang saganang ibibigay nito ay hindi lamang sa iilang tao na pawang ubod nang yayaman na.

Napakainam kung ang lahat ng pamilyang Pilipino, lalung-lalo na ang mga napakahihirap, ay makasama sa biyaya ng masagang 2017.

Kung ang sagana ng 2017 ay iilang katao lamang ang makikinabang, tiyak hindi ito maganda dahil mangangahulugang lalong mabubusog ang mga taong busog na nang husto.

Bigyan naman ng biyaya ang mga taong gutom na gutom at walang-wala.

Upang makamit ito, malaki ang papel ng pamahalaan upang ang masagang 2017 ay pakibabangan nang patas at sapat ng lahat ng mga Pilipino.

Tapat

Tapat

Studied Master of Public Administration. at UP Diliman Past: Philippine Christian University and Project 6 High School

You May Also Like