Mariano: ‘Magsasaka ang Dapat na May Kontrol sa Lupang Kanilang Sinasaka’

Exclusive

Ni: Joel O. Amongo
 
[Ang artikulo ay batay sa ekslusibong panayam ng Tapat News reporter Joel O. Amongo-EIC].
 
Ang pangunahing gustong mangyari ni Agrarian Reform Secretary Rafael “Ka Paeng” Mariano ay ang mga magsasaka mismo ang dapat na may kontrol sa lupang kanilang sinasaka.
 
Ang rason ni Mariano ay upang maramdaman ng mga magsasaka na ang lupang kanilang sinasaka ay kanila at hindi ‘pahiram’ ng mga asindero, o panginoong-maylupa.
 
Si Mariano, na matagal nang taga-pangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), ay itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Kalihim ng Department of Agrarian Reform (DAR), alinsunod sa pagtalima ng Pangulo sa kanyang pangako sa Communist Party of the Philippines (CPP) at National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na pinamumunuan ni Jose Ma. Sison na ‘ipapahawak’ sa kaliwang puwersa ang ilang kagawaran sa pamahalaan, kabilang ang DAR.
  
Ayon kay Mariano, ang iba niyang bibigyan ng kaukulang pansin sa DAR ay ang masusing pag-aaral sa mga polisiyang ipinatutupad ng kagawaran.

 

 

 
Idiin ng Kalihim na kailangan daw na isaalang-alang ang “proteksyon at karapatan” ng mga magsasaka upang hindi sila mapatalsik sa lupang kanilang sinasaka.
 
Nilinaw din ng Kalihim na lahat ng mga mauunlad na bansa ay hindi kailan man nagpabaya sa kanyang mga magsasaka.
 
Tungkulin, aniya, ng pamahalaan na alagaan, tulungan, at gabayan ng gobyerno ang  mga magsasaka, dahil sila ay mayroong signipikanteng papel sap ag-unlad at pag-angat ng “pambansang ekonomiya” ng isang bansa tulad ng Pilipinas.
 
Idinagdag ni Mariano na kailangan ding mapalaki ang “loan portfolio” ng Land Bank of the Philippines (LBP) upang maraming magsasaka ang  makautang ng puhunan mula sa pamahalaan na makatutulong upang maging produktibo sa kanilang pagsasaka.
 
Ang mga pagbabagong hangad ni Mariano na mangyari sa DAR ay naka-angkla sa kagustuhan ni Duterte na maingat ang buhay ng mga magsasaka.
 
Idiin ni Duterte na kailangang tulungan g gobyerno ang mga  magsasaka upang makautang sa pamahalaan.
 
Aniya, dapat bawasan ang mga kinakailangang dokumento o papeles, sapagkat kakaunti lang naman ang mga dokumentong itinatago ng mga magsasaka.
 
Ang pokus ng isipan ng mga magsasaka sa araw-araw na ginagawa ng Diyos ay tungkol sa pagsasaka upang sila ay mabuhay at hindi ang tungkol sa mga dokumento.
 
Gusto rin ni Duterte na pabilisin ang pagpoproseso ng mga dokumento, hindi lamang sa DAR at LBP, kundi sa buong burukrasya.
 
Naniniwala ang Pangulo na hindi tama na pabagalin ang pagseserbisyo sa publiko.
Ayon kay Mariano, panahon nang iangat ang pamumuhay ng mga magsasaka.

You May Also Like