Marahas man ang batas

The Jumping WallDAMDAMIN at lohika ang dalawang pangunahing bagay na nakakaapekto sa pagdedesisyon ng isang tao. Isa ang mas nakalalamang sa dalawa, depende sa lakas ng pagkontrol sa sarili. May mga maitatawag tayong mga taong emosyonal na ang mas sinusunod ay ang bugso ng damdamin at mayroon namang ang pinapairal ay kung ano ang naiisip niyang mas tama. At kadalasan din ay depende ito sa sitwasyon kung alin ang pinagbabatayan niya sa pagdedesisyon.

Naging maingay sa social media nitong nakaraan ang patungkol sa pagkakadismiss ng isang patapos na sanang kadete ng Philippine Military Academy (PMA). Nagsimula ito nang magpost ang kanyang kapatid sa social networking site na Facebook upang humingi ng tulong at suporta ng tao patungkol sa natanggap na parusa nito sa loob ng institusyon na nagresulta sa kanyang dismissal. Marami ang nakisimpatya sa kadete hanggang kumalat ang balita at umabot sa mga taga-media. Marami ang nagalit sa binigay na parusa ng PMA na sa tingin ng karamihan ay sobra. Sabi pa nga ay tila lumalabas na ipokrito ang institusyon dahil marami sa mga alumni nito ang ngayon ay kinikilalang korap ng ating lipunan, samantalang itong kadete ay may mas mababaw na kasalanan ay pinarusahan ng ganoon kabigat sa kanyang nagawa.

Sa kabilang banda, may ilan namang sumang-ayon sa desisyon ng PMA. Anila, bilang institusyon na lumilinang ng maraming lider ng sandatahang lakas at ng gobyerno, marapat lamang na lagyan nila ng mataas na pamantayan ang kanilang estudyante.Kung may mali man ang ilang mga graduate nito, hindi pa rin masisisi ang institusyon dahil may kanya-kanya silang desisyon sa buhay. At kung may gusto mang pagbabagong mangyari ay dapat na simulan ito sa mga bago at nagsisimula pa lamang at asahang dadalhin nila ito kapag sila na ang mga nasa taas.

Sa kabila ng maraming suporta, paghingi ng tulong sa ilang ahensya kasama na ng Korte Suprema, hindi na nabaligtad pa ang desisyon ng PMA. Nakalulungkot man, subalit nakaladkad na nga ang buong institusyon dahil sa sunod-sunod na pagbato ng opinyon, naang karamihan ay wala namang nalalaman sa kalakarang militar.Taon-taon ay marami ang kadeteng nadi-dismiss sa PMA. Wala akong detalye ng mga dahilan ng kanilang mga pagkakatanggal. Hindi ko rin sigurado kung may mga kadeteng nagkamali, subalit nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Kung mayroon man, maliit ang posibilidad na malaman natin kung sino sila, kailan at anong dahilan. Ganito ang kultura sa sandatahang lakas na parang isang pamilya na sila-sila na mismo ang umaayos kung mayroon mang gusot . Ngunit sa pagkakataong ito na ang isyu ay sumabog at kumalat na, tila nawala ng tuluyan ang kaliit-liitang tsansa na ang kadete ay mapagbigyan pa — nangyari nang nadamay ang pangalan ng institusyon at mga alumni.

Kung mapapatawad at mapagbibigyan ang kadeteng ito ngayon, ano pa ang pipigil para magreklamo rin ang iba pang nadismiss at madidismiss pa sa susunod na pagkakataon? Ano ang mangyayari sa institusyon kung aalisan ng ngipin na ipatupad ang kanilang mga kautusan? Kung hindi kaya kumalat ang balita, mas nagkaroon kaya ng tsansa ang kadete na mapatawad? Hindi na natin ito malalaman. Pero kung may aral mang mapupulot ang karamihan, ito ay ang paggalang at pagsunod sa samahang ating kinabibilangan.theignoredgenius.blogspot.com

You May Also Like