Magkalabang Magsasaka, Parehong Panalo

 

 

SA WAKAS: Nakapagsasaka na ang mga magsasaka mula sa matapos magkasundong paghahatian ang lupa na kanilang pinaglaban sa loob ng 16 na taon. (litraro ng DAR)
SA WAKAS TAPOS NA ANG BANGGAAN: Nakapagsasaka na ang mga magsasaka mula sa Bugho Farmers Association (BFA) at Fran Farm Workers Association (FFWA) matapos magkasundong paghahatian ang lupa na kanilang pinaglaban sa loob ng 16 na taon. (litrato ng DAR)

Ni: Marites Badilla

 

DALAWANG pangkat ng mga magsasaka ang magkabangga at hindi nagkaintindihan sa loob ng 16 na taon dahil sa lupang pare-pareho nilang sinasaka.

Nakarating sa korte ang kanilang kaso na tila mababagal na langgam na naglalakad sa baku-bakong bukirin.

Ang hindi nila nakopya sa langgam ay ang pagiging sanggang-dikit ng mga langgam.

Sa dalawang grupo ng mga magsasaka, sila ay magkaaway sa napakatagal na  panahon.

 

2 Pangkat

Dalawang samahan ng mga magsasaka ang magkabangga sa malawak na lupain na parehong mahihirap.

Ang isa ay ang Bugho Farmers Association (BFA) na 21 ang kabuuang bilang ng kasapian.

Ang isa naman ay ang Fran Farm Workers Association (FFWA) na kinabibilangan ng mga manggagawang bukid.

Ang dalawang samahan ay parehong umaangkin sa 46 ektaryang lupain sa Lungsod ng Ormoc.

 

BFA ang Tunay na May-ari

Ayon kay Shiela Enciso, Department of Agrarian Reform (DAR) Regional Director, batay sa rekord ng DAR tinukoy na ng kagawaran noon pang 1990s kung sinu-sino ang mga kasapi ng BFA na benepisyaryo ng mga lupang numero 8667-47 at 8667-48 na mga bahago ng 46 ektaryang ipinamahagi  sa mga magsasaka at hindi ang FFWA.

“When the CLOAs were registered in 1999 in the names of the BFA members, the Fran Farm Workers Association (FFWA) questioned in court as to who should be the rightful beneficiaries of those lots. The case dragged on for 16 years which resulted in animosity among them,” paliwanag ni Enciso.

Sa panahon ng paglilitis sa kaso, hindi nakatuntong sa kanilang lupa ang BFA, sapagkat pinagbabawalan sila ng kalabang samahan.

Kahit alam ng DAR na ang BFA ang tunay na may-ari ng lupain, hindi ipinagtatanggol ng DAR ang BFA.

 

 

 

Naayos din

 

Naayos din ang hindi pagkakaintindihan ng mga magsasaka na pare-pareho namang mahihirap ay naganap ngayong 2016 nang ialok ng BFA ang 21 ektaryang lupain sa FFWA.

Ag natititrang 25 ektarya ay pag-aari ng BFA.

Ang nangyari ay nagbigay-daan ang BFA kung saan ibinigay nito ang 21 ektaryang lupain sa FFWA.

Dahil sa pag-aayos, nakabalik ang mga magsasakang kabilang sa BFA sa pagsasaka sa sarili nilang lupa matapos ang 16 na taon.

Masayang-masaya ang mga magsasaka, lalo na ang mga kasapi ng BFA, sapagkat muli silang makapagsasaka sa lupang pag-aari nila.

Tapat

Tapat

Studied Master of Public Administration. at UP Diliman Past: Philippine Christian University and Project 6 High School

You May Also Like