Lumad, Balik Pag-aaral

 

Ni: Marites Badilla

 

HINDI nila akalaing makababalik pa sila sa kanilang pamayanan sa Surigao del Sur at gayon din makapag-aral.

Tuwang-tuwa nang makabalik ang 2,000 Lumad sa kanilang pamayaan, makaraang tumigil ang militarisasyon sa maraming bahagi sa Mindanao sang-ayon sa pagpapatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang makabalik sa pag-aaral ang hangad ng mga Lumad sa kanilang pagbabalik sa kanilang pamayanan sa Bgy. Diatagon, Lianga, Surigao del Sur, ayon sa Educators’ Forum for Development (EfD).   lumad 2

Ang EfD ay samahan ng 100 paaralan na nagsusulong ng transformative education.

Ayon sa EfD, ang pagbabalik ng higit 2,000 Lumad sa kanilang sariling pamayanan ay pagpapakita ng inisyal naa hakbang tungo sa pagkakaroon ng sariling paaralan upang makapag-aral ang mga bata at iyong may mga edad kung hangad din nilang matuto.

Isa pa, nais nilang magkaroon ng mapayapang pamumuhay sa sarili nilang pamayanan.

Natigil ang kanilang pag-aaral at sapilitan silang lumikas mula sa kanilang pamayanan dahil sa militarisasyon, banggit ng EfD.

Idiniin pa ng grupo na ang kanilang pagbabalik ay “testament to the unified strength and campaign of the Lumad people, people’s organizations and concerned groups and supporters. These organized efforts can now be directed towards not only rebuilding the communities but the alternative schools the Lumads worked so hard to construct and operate.”

Ayon sa EfD, ang  pagpapalayas sa kanilang sariling pamayanan ay dahil sa malawakang pagmimina ng mga malalaking kumpanya.

Umaasa ang EfD na magtutuloy-tuloy na ito upang magtuluy-tuloy na rin ang pag-aral ng mga Lumad.

Tapat

Tapat

Studied Master of Public Administration. at UP Diliman Past: Philippine Christian University and Project 6 High School

You May Also Like