Liham, Law and Other Matters to Malacañang

I have seriously thought of the rule of law initiatives that each presidential candidate presented in the recently concluded debates, or their brand of justice in this rule of law-challenged democracy.

I was compelled to write, in the same manner that many netizens have aired out their reactions to the candidates, their platforms and their own presentation or misrepresentation of their demeanor. We are left with the question, is this the president I expect to rule this land for the next six years?

I wrote my own #MgaLihamEpisodes and this received several reactions. Now I have reconsidered and, instead I write this letter to whoever sits in Malacañang. Hence, to the next President, this new Liham for you:

Ako ay Pilipino, mahal ko ang bansa ko.

Sana maliwanag ang iyong hangarin kung bakit ka tumatakbo sa laban ng halalan na ito at nakatayo sa gitna ng pagbabatikos ng kontrapartido at ng mga supporters nito. Hindi ko lang matanto ang iyong buong intention subalit nais ko makitang maisakatuparan itong ninanais mo. Walang halong kaplastikan at walang pag-iimbot, may katapangan.

Aminin mo magulo ang bansang ito. Nawalan ng saysay ang batas dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran at palatuntunin. Ayon sa mga pananaliksik at sa payak na obserbasyon, ang execution ng batas ang dahilan ng pagkapalpak nito. Mayroong batas, ngunit nasaan ang pangil nitong dapat tumugon sa mga inapi at patuloy na inaapi? Hindi naman kasi talagang mapang-api ang ating lipunan. May mga tao lang talaga na sadyang walang pakundangang lumalapastangan sa ibang tao, sa mga institusyon at sa mga artikulo ng batas.

Sa isang banda, baka ikaw din ay hindi malinaw ang iyong ‘grasp’ sa ating batas. When the law is clear, it is not for you to interpret the law. Kung ito ay nakapangdududa, ang korte ang magbibigay ng kahulugan.

Gawin mo ang trabaho mo. Unahin mo ang ‘respect for the institutions and processes’ na mahalaga sa isang demokrasya. The pillars of justice system should be working in the same manner that YOU should ensure towards an efficient and effective rule of law in the land. Ikaw ay maging halimbawa ng pagsunod sa mga simpleng alituntunin at patakaran. Ang dapat parusahan ay makakamit ang nararapat.

Ikaw ang unang aakay sa ating mga kababayan sa pagpalaganap ng paggalang sa isa’t-isa, hindi ang una sa pagtikom ng bibig at paggapos sa mga karapatang ating dapat pinoprotektahan.

Sa pagkakaalam ko ang lahat ay pantay-pantay; parusahan ang dapat, isalba ang nararapat.

Nais kong pagbutihan mo ang iyong trabaho. Isa pa itong China na lalong pinapaliit ang mundo natin, huwag kang magsawa sa pagpangalandakan sa mundo na tayo ay nasa panig ng alituntunin, sa ating bansa man o sa international law.

Ibalik mo ang pag-asa sa bawat isa, na siyang bubukas sa magandang umaga para saatin.

Uulitin ko, ang mga maling iniukit na ng kasaysayan ay dapat itama, upang ang bayang ito ay magkaroon muli ng magandang simula.

Simulan mo, tutulong ako, kaming mga Pilipino.

Atty. Rodel Taton

You May Also Like