Laan para sa mga Halimaw ng Bayan

 

 

Babala sa mga Patuloy na Nanwawasak at Nanlalapastangan sa Inang Kalikasan!

Dr. Delmar Topinio Taclibon
 
SINO ba ang may sala sa mga tragedya?
 
Lahat ng ito ay hindi kagustuhan ng Diyos, kundi ito na ang balik at kabayaran sa walang pakundangang pagwasak at pananamantala sa kalikasan ng mga mayayaman at naghaharing uri.
 
Ang walang pakundangang kalabisan ng mga unang henerasyon ng mga ninuno ng mga mayayaman at naghaharing uri ay nandamay pa ng mga taong hindi nagtamasa sa kanilang pagmamalabis.
 
Nasaan na ang bunga ng mga pagbubungkal sa likas na yaman?
 
Hindi katanggap-tanggap at hindi kapanipaniwala na walang kaalam-alam ang mga pulitiko mula barangay captain, mayor, congressman, at governor, o senador, o congressman na sinasalaula ang kagubatan at kabundukan sa kanilang mga nasasakupan.
 
Hindi kaya sila mismo ang pasimuno, o ang kanilang mga anak, o kamag-anak sa paglapastangan sa kabundukan?
 
Hindi katang-tanggap sa mga nagmamahal sa kalikasan at kapaligiran ang pagwasak sa bundok na linilok at hinubog ng Diyos sa loob ng milyung-milyong daang taon.
 
Napakasama ang ginawa na pagwasak ng mga taong may koneksyon at nasa  kapangyarin sa kapaligiran at kalikasan.
 
Hindi ‘animal’ ang dapat na itawag dito, kundi ‘halimaw’ dahil ang animal ay kasangga ng kalikasan at kaagabay ng kalikasan upang ito ay yumabong at mapagyaman.
 
Wala nang magagawa sa atin ang dakilang Bathala at wala na Siyang kapangyarihan upang maibalik pa ang dating hubog ng kanyang linikha.
 
Siguro may isang daang milyon taon pa, bago maibalik ang orihinal na hubog ng kalikasan at kapaligiran na Kanyang hinubog!
 
Mga halimaw kayong nagmalabis sa kalikasan.
 
Inaani na natin ang buktot ng kanyang paghihiganti.
 
Unti-unti na niyang pinapatay ang Lipi ng Tao, upang siya’y makapagpahinga sa kabuktutan, pagkaganid, kasibaan, at kalabisan sa pamumuhay ng mga ito, sa gayon ang kalikasan ay muling uusbong.
 
Basahin po:
 
A phenomenon known as the “Albedo Effect” caused by the increase in reflectivity of the earth’s surface due to massive loss of tree cover could influence convection currents, wind patterns, and rainfall in the countries affected.
 
Mga kapwa ko Pilipino, ang ibig sabihin po ng ideyang nabanggit ukol sa phenomenon ay mga bagyo, pagdagsa ng ulan, at malakas na hangin ay hindi po kagagawan ng natural na inog ng mundo, kundi ito’y resulta ng kalabisan ng tao.
 
Ang Poong Maykapal ay walang kinalaman sa mga sakunang ito.
 
Ang Pilipinas na siguro ang isa sa pinaka-maraming naitalang record breaking accomplishments sa Guinness Book of World Records, na karamihan ay walang saysay na gaya ng laplapapan sa kalye ng Roxas tuwing araw ng puso, pinakamahabang ganito at ganyan, pinakamaraming lungsod, pinakamaraming pista at kasiyahan para sa sarili at marami pang ibang na pawang walang katuturan ang adhikain.
 
Kulang na lang ipangalandakan natin na tayo ang may pinakamaraming ‘halimaw na nagkastahan sa publiko!’
 
Dili kaya tayo ang may pinakamaraming corrupt sa buong mundo simula sa Sangguniang Kabataan Chairman hanggang sa kataas-taasang pinuno ng pamahalaan.
 
Eh, sino ba ang pasimuno sa panggagahasa sa kalikasan, kundi ang mga corrupt na namumuno sa atin ng higit sangdaang taon.
 
At tayo din po ang isa sa may pinakamaraming kulto at relihiyon, na kung pakikinggan mo ang namumutawi sa mga bibig ng mga umaangking sila ay sugo ng Diyos ay kasinungalingan at pangloloko lang sa tao ang pakay at nalilihis ang tao na tumoon sa mga walang saysay na adhikain na ito!
 
Dapat sana ay pagtuunan natin ng oras at pansin ang pagpapahalaga at paggagamot sa pagdurugo ng inang kalikasan na winasak ng mga ninuno at kasalukuyang naghaharing uri.
 
Dapat sana magkaroon tayo ng rekord sa pinakamaraming naitanim na punong kahoy.
 
Pero, huli na ang lahat dahil ang Tsina ay nadagdagan niya ang kanyang kagubatan ng labingdalawang  porsiyento mula 1950 hanggang kasalukuyan.
 
Mantakin n’yo po, kung gaano kahirap lumikha ng kagubatan?
 
Animnapung taon po ang ginugugol ng Tsina para maibsan ang padurugo ng kanilang inang kalikasan.
 
Subalit, datapwat hindi po sila nagpalista sa Guinness upang magkaroon ng magandang rekord.
 
Ang Pilipinas po dapat ay ilagay sa rekord ng Guinness na “pinaka-halimaw sa pagwasak sa ating kalikasan!”
 
Wala na po sa limang porsiyento ang nalalabi sa ating tropikal na kagubatan.
 
Ibig sabihin po, hindi kailangang abutin ang limang taon upang mawala nang tuluyan ang mga ito at lahat ng kapatagan sa Pilipinas.
 
Ligal man, o iligal, dapat itigil na ang pangangahoy, pagtotroso at pagmimina!
 
At dapat magpasa ang Kongreso ng panukalang batas na magpapataw ng kamatayan sa pagwasak sa kalikasan!
 
Ang katotohanan ay magbibigay galit at poot sa mga halimaw sa bayang ito na nagmalabis upang ang kalikasan ay maglaho.
 
Dapat ibunyag ang katotohanan sa sitwasyon ng Pilipinas kahit sinasabi pa ng iba na huli na ang Lahat!
 
Sana ang mga saling-lahi ng mga halimaw na nanwasak sa inang kalikasan ay hindi masalanta ng poot at bangis nito!
 
Kaawaan tayo ni Bathala!
 
Ang Kolumnista ng Tapat News online at bi-monthly newspaper na si Delmar “Rapasakdalsakay” Topinio Taclibon ang may tangan ng mga programang pang-akademya na Bt., DKR, KRSS, BSCE, MBA, Ph.D.D.A.
 
Si Dr. Taclibon ay naging abala rin bilang:
 
-Chairperson and Founder: Aggregation of Green Revolutionary Entity for the Environment Nationale (A-GREEN), 2011 – present;
 
-Chairman: SAC (Student Assistance Committee) Community Service Coordinating Council, Ilocos Norte and Laoag City, 1982 – 1983;
 
-Regional Chairman – Regions I and II: SAC (Student Assistance Committee) Community Service Coordinating Council, 1983;
 
-Pinoy Patriots Executive Committee Member: 2011 – present;
 
-Member: Taal Around the Lake Neighborhood Association (TALNA) Communal Tree Farm, 2001 – present;
 
-1986 EDSA Revolution Veteran;
 
-Former Labor Leader and Consumers Rights Advocate Leader, 1986 – 1991;
 
-August 26 People’s Coalition Secretary General.

You May Also Like