Kung may sakit ang Pilipinas, ano ito?

vol 1 no 7

Isang palaisipan ang naglalaro sa maraming isipan lalo na’t papalapit na naman ang halalan. Kung hihimayin natin, kung susuriin ng maiigi, kung titingnan ng diretso at hindi patagilid — ano nga ba ang isyu ng mamayang Pilipino? Marahil, mapapakamot ang marami sa katanungang ito, dahil tila naglipana ang sandamakmak na isyu ang lipunang Pilipino – nariyan ang korupsyon na habang kasuklam-suklam sa nakararami, ang mga buwayang sumasamsam sa yaman ng bansa ay siya ring paulit-ulit na nauupo sa puwesto.

‘Di rin naman malilimutan ang isyu ng pagwasak sa kalikasan na pinag-uugatan din ng mga kalamidad na mas kilala sa mga bansag nilang “Ondoy”, “Sendong,” at marami pang iba.

Kung mga estudyante at mga kabataang palaboy-laboy naman ang lalapitan, ang reklamo nila ay tungkol sa kawalan ng oportunidad na makapag-aral at ang tumataas na bayarin ng mga nais mag-aral.

Sa marami, iisa ang problema ng Pilipinas: kahirapan. Ang mga pamilyang napipilitang lumikas mula sa kani-kanilang probinsya at nakikipagsapalaran sa lungsod ay mga patunay na salat ang bansa sa oportunidad – para sa kabuhayan, para sa edukasyon, para sa isang mas magandang buhay.

Ngunit bakit nga ba? Sa nagdaang buwan, may tumitinding panawagan para sa kakaibang pulitika at may nababatid na pag-iba ng klima ng pananaw, paniniwala at pagpapahalaga para sa karaniwang Pilipino. Hindi iisa, kung hindi nagsusulputang tila mga makamandag na kabute ang mga grupo tulad ng Catholic Vote, Catholic Conscience Vote, Catholic Philippines at ngayon naman, ang pinakabago, ang White Vote Movement. Maraming bumabatikos sa mga nasabing grupo dahil makitid anila ang pananaw na dapat iisang isyu ang magiging batayan ng boto ng isang mamamayan. Samakatuwid, habang hindi mapagkakaila na importante ang isyu ng pro-life o mga usapin tulad ng aborsyon, paggalang at pagrespeto sa buhay, sa pag-aasawa at karapatan ng magulang na turuan ang kanilang mga anak – sabi nila – hindi ito ang pinakaimportanteng isyu.
Mamarapatin nating kikilalanin na habang ang bansa ay maaaring ihalintulad sa isang naghihingalong nilalang, matagal na siyang hindi maresetahan ng doktor dahil lamang sa bulag ang karamihan sa atin kung ano ang tunay na isyu na dapat higit tuunan ng pansin. Ang pro-life issues o mga isyu na unti-unting umaagnas sa pamilya ang totoong puno’t dulo ng lahat. Dahil ang pamilya ang pumipintig na hibla ng lipunan, ang pinakabuod ng sigla at galing ng bansa.

Tingnan na lamang natin sa ganitong paraan: Kung nais ng isang tusong kaaway na lupigin ang isang kaharian o isang bansa, kailangan lamang nitong palihim na puntiryahin ang mga pamilya sa kahariang ito at babagsak ang estado, ang ekonomiya, ang edukasyon, maging ang mga namumuno dahil kakalat na tila mikrobyo ang anarkiya, dahil bawat tao — mayaman man o mahirap, edukado man o walang pinag-aralan – ay bahagi ng isang pamilya.

Kaya’t kung titingnan ang mga grupong ito, ang Catholic Vote, ang White Vote Movement at iba pa ay hindi makaluma, hindi paurong sa kanilang pananaw kung hindi malalim ang pag-unawa sa tunay na dinamika na nagpapatakbo sa isang lipunang marangal at maunlad.

You May Also Like

  • isa pang sakit ng Pilipinas, Amnesia. Hindi marunong matuto sa nakaraan.

    • Ana

      Tototoo! Tayo lang ang bansang magluluklok muli ng mga pamilyang kilalang nagnakaw mula sa kaban ng bayan at naging parte ng bulok na sistema ng korupsyon sa bansa.