Kung ikaw ay magiging pangulo ng bansa, ano ang pipiliin mo, bigyan nalang ng pera ang mahihirap o tulungan silang kumita ng pera? Bakit?

moneyP18,000 kada taon. Ito ang katapat na halaga na ilalaan ng gobyerno para sa mga informal settlers na nakatira malapit sa mga creek, ilog at iba pang mapanganib na lugar. Ayon sa pamahalaan, tulong ang pondong ito, halos P1,500 bawat buwan, upang lumikas na sa kanilang mga bahay na malapit sa mga daluyan ng tubig at mangupahan nang maayos ang mga nasabing mga pamilya. Sapat nga ba?

Kung ikaw ay magiging pangulo ng bansa, ano ang pipiliin mo, bigyan nalang ng pera ang mahihirap o tulungan silang kumita ng pera? Bakit?

“Tulungan kumita at para matuto silang maging responsable.” ~ Bebe Jak

“Tulungan silang kumita, kaya lang hindi ganun ang nangyayari eh.” ~ Yen Ocampo

“Kung ako ang maging president, pipiliin kong tulungan ang mga mahihirap na kumita ng pera upang sa gayon marunong silang maghanapbuhay sa sariling lakas at pawis at matutunan nila ang kahalagahan ng pagiging manggagawa at magkaroon sila ng dignidad na dulot ng totoong pag-uunawa sa kahalagahan nito.” ~ Anita F. Alisaca

“Tumulong para kumita ng pera ang mga tao.” ~ Dominic Barrios

“Tulungang kumita ng pera dahil mas magiging produktibo ang mga mahihirap sa ganitong paraan.” ~ Rafael Vicho

You May Also Like