Kung di sigurado ang pagsisimula paboran ang proteksyon ng buhay!

editorial web

May tatlong mangangaso sa kagubatan at sa kanilang pagsuong sa gitna ng gubat sila ay naghiwa-hiwalay upang madali silang makahuli ng usa. Sa karaniwang pinupugaran ng mga usa, batid nila na dapat tahimik sila sa kanilang mga kilos upang hindi mabulabog ang mga usa na maaring nagkukubli lamang sa paligid. Sa unti-unting hakbang ng isa sa kanila nakarinig ito ng kaluskos ng halaman. Paglingon niya nakita niyang gumagalaw sa isang parte ang mga halaman ngunit hindi niya tiyak kung ito man ay usa o isa sa mga kanyang kasama.

Noong nakarang Hulyo 9 naging mabusisi ang Korte Suprema sa kanilang mga tanong hingil sa pinagmumulan ng buhay. Ayon kay attorney Maria Conception Noche counsel ng Alliance for the Family foundation ang pagsisimula ng buhay ay mula sa fertilisasyon o ang pagdikit ng sperm ng lalaki at punla o itlog ng babae. Hindi na bago ang kaalaman na ito lalo na’t isa ito sa mga pinagaaralan ng mga estudyante sa kanilang ‘Biology’ subject.

Pinatunayan naman ito ng Philippine Medical Association (PMA) ng magpalabas ang una ng kanilang posisyon sa dating RH bill noong 2010 kung saan sinabi nito na sila ay sumusuporta sa RH bill kung titindigan nito na ang buhay ay nagsisimula sa fertilisasyon.

Sa mga katanungan ng mahistrado pinatunayan ni Noche na may ikatlong mekanismo ng aksyon ang mga kontraseptibo na kung saan maaring magkaroon ng tinatawag na ‘breakthrough ovulation’ na kung saan may mga pagkakataon ng paglalabas ng punla ng babae kahit pa ito ay gumagamit ng kontraseptibo. Karaniwan ang ganitong pangyayari kung ang babae ay nakakalimot uminon ng pills sa tamang oras bawat araw o nakalimot ng isang araw. Sa pagkakataong ito maaring may mamuong bagong nilalang ngunit mamamatay lamang dahil ang kontraseptibo ay nagpapanipis ng sinapupunan at nagiging dahilan upang hindi kumapit ang namuong buhay at tuluyan nang malaglag kasama ng buwanang mens ng babae. Ito ang tinatawag na ‘micro abortion’ mula sa kontraseptibong ‘abortifacient’.

Ngunit ayon naman sa mga pabor sa batas ang buhay ay nagsisimula sa pagkapit ng bagong namuo sa sinapupunan. Ang tinatawag na ‘implantation’ ayon naman kay Noche ay pagmamaniubra lamang ng mga nagsulong ng batas upang pasinungalingan ang pagmumula ng buhay.

Gaya na lamang ng pagpapaliwanag ng mahistradong si Teresita De Castro, kanyang ipinaliwanag na gaya ng isang buto o punla na kung ito ay walang buhay kahit anong dilig pagkatapos maitanim ito ay hindi uusbong at lalaki.

Subalit nakakapagtakang ilan sa ating mahistrado ang tila hindi alam o kung alam man ay tila iniiwasan ang ganitong mga kaalaman. Nanditong sabihin na ang Korte Suprema ay hindi konseho ng pananampalataya o mga doktor o di kaya hindi Korte Suprema ang tamang lugar upang talakayin ang ganitong usapin.

Sinasabi ng ating konstitusyon na kinikilala nito ang ‘sanctity’ o kabanalan ng buhay ng pamilya at pagtitibahiyn ang pamilya bilang isang institusyon na may otonomiya at nararapat sa pantay na proteksyon mula sa estado ang buhay ng ina at ng sanggol mula sa konsepsyon. Ngunit sa batas na Reproductive Health law unang mawawalan ng proteksyon ang mga nagsisimulang buhay na siyang batayan na ang batas na ito ay taliwas sa ating konstitusyon.

Kung ang ating mga mahistrado ay iiwas lamang, pinawalang saysay nito ang kanilang mandato na proteksyonan ang konstitusyon. Kung ang ehekotibo at lehislatura ay nagpasa ng ganitong panukala ang hudikatura na lamang ang natitirang magbibigay ng proteksyon sa mga nagsisimulang buhay. Hindi bat’ mas nararapat maniguro at piliin ang pagprotekta sa buhay? Kung ikaw ang mangangaso sa gubat babarilin mo ba ang gumagalaw sa halamanan kung di ka sigurado kung ito ay usa o isa sa iyong kasamahan?

You May Also Like