Kailan ipanaalam sa sangkatauhan ang pagiging Ina ng Simbahan ni Maria?

fatimaAng pagiging Ina ng Simbahan ni Maria ay ipinahayag sa sangkatauhan nang malapit nang pumanaw si Kristo sa krus. Ang pagsambit ni Kristo ng, “Babae, heto ang iyong anak” (Juan 19:26-27) ay nagpapatunay na Kanyang ibinigay si Maria bilang isang ina sa Kanyang mga disipulo.

Ang papel ni Maria sa Simbahan ay hindi mahihiwalay sa kanyang pakikiisa kay Kristo kung saan ito nagmumula. “Ang pagkakaisa ng Ina at Anak sa gawaing pagsagip sa sangkatauhan ay nagsimula pa sa pagdadalang-tao ni Maria hanggang sa kamatayan ni Kristo.”

Mula noon, naging matatag na ang paglalakbay ng Birheng Maria sa pananampalataya, at napanatili ang pakikiisa sa kanyang Anak hanggang sa Krus. Tumayo si Maria, buong-buo ang pagyakap sa plano ng Diyos, at tinanggap ang hirap at hinagpis ng kanyang Anak sa pakikiisa sa sakripisyo ni Kristo bilang pighati ng puso ng ina. Tinanggap din ni Maria ang pagpaparusa sa kanyang anak bilang isang biktima dahil sa pagmamahal sa ating lahat.

You May Also Like