Jojo at Denise Ortiguerra

ortiguerra

Nabuo ang pamilya nina Jojo at Denise Ortiguerra nang dumating sa buhay nila si baby Gab. Paano nga ba magsimula ng sariling pamilya? Ayon kay Denise, “Sa pag-ibig handa kayong magsakripisyo para sa isa’t isa, handang magpatawad at kayang magmahal unconditionally. Ito ay nagbubunga ng sobrang kaligayahan at kung minsan kalungkutan. Sa pag-ibig nabubuo ang iyong pagkatao, napupunan ang mga puwang sa buhay mo. Ang sabi nga, ito ay parang puzzle, hindi lahat ng piraso ay swak sa isa’t isa, pero sa huli it will make a beautiful picture.” “For us, our little angel Gabriel Paolo is our love and life,” dagdag pa niya. (YO/TapatNews)

You May Also Like