Isang biyaya ang halalan

AYON kay Cardinal Luis Antonio Tagle isang pagpapala ang halalan. Anya maraming bansa sa buong daigdig ang hindi malayang nabibigyan ng pagkakataon mamili ng kanilang mga namumuno. Kaya maaari nating sabihing pinagpala nga naman ang bansang Pilipinas.

Pinagpala nga ba? Kung susuriin natin ang ating kasaysayan at maging ang kasalukuyang kinalalagyan ng nakararaming Pilipino, maaring magdalawang isip tayo bago natin sabihin na tayo ay pinagpala. Ang mga Obispo na mismo ang nagsabi na “The Philippine politics—the way it is practiced—has been most hurtful of us as a people. It is possibly the biggest bane in our life as a nation and the most pernicious obstacle to our achieving of full human development.”

Sa madaling sabi, ang pulitika sa Pilipinas—at kasama na dito ang halalan kung saan nagmumula ang lahat—ay isang salot. Ito ang dahilan kung bakit ang nakararaming mahihirap ay lalong naghihirap at iilang mayayaman lamang ang lalong yumayaman. Kaya parami ng parami ang nag-iibang bansa dahil sa kakulangan ng kabuhayan dito sa sariling bayan. Noong dekada 60, pumapangalawa ang Pilipinas sa Bansang Hapon. Ngayon nasa bandang hulihan na. Ang ibig sabihin nga ng salitang “Pilipino” sa ibang bansa ay “utusan”. Nakakahiya. Nakalulungkot.
Anong nangyari? Saan tayo nagkamali? Sa totoo lang, dito tayo bumabagsak at patuloy na bumabagsak sa halalan. Hindi natin seniseryoso ang paghalal ng mga mamumuno sa atin. Ang pagbebenta ng boto ay isang malaking kahinaan. Kaya kung sino ang may malaking perang pambili ng boto ay siyang nahahalal kahit ubod sya ng sama. Hangang ngayon uso pa rin ang “guns, goons and gold” na siyang nangingibabaw tuwing halalan.

Totoong biyaya nga ang halalan. Ngunit ginagawa nating sumpa. Tuwing sinasalaula natin ang kalayaang mamili, nagbubunga ng kasamaan ang kalayaang ito. Totoo rin na ang kasamaan ng sistemang pulitika ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Ngunit hindi dahilan ito upang hayaan na lang natin magpatuloy ito. Kaya pa nating bumangon. Umpisan natin sa halalang ito. Pag-aralan natin ang kakayahan at kahinaan ng bawat kandidato. Piliin natin ang mga susunod na mamumuno ay tunay nga makatutulong sa nakararami, lalung-lalo na sa mga mahihirap. Gawin natin mabiyaya ang darating na halalan.

You May Also Like