Ipagpatawad mo…

Ibang klase ang katahimikan ng kalooban na resulta ng pagpapatawad — at ng tunay na paghingi ng paumanhin kapag nakaagrabyado. Kahit ang panlabas na anyo ay apektado.

feature

Matapos ang pagsasaliksik, tila ang salitang “stress” ay walang direct translation sa wikang Pilipino. Subalit alam natin ang stress at nararanasan ito kapag may sakuna, ‘di pagkakaunawaan, o kahit na anong mabigat na uri ng pagsubok.
Kung may nagsasabi sa iyong mukhang puyat ka pero hindi ka naman napuyat, o kaya’y nagtatanong kung pagod ka kahit naman magaan ang pakiramdam mo, maaaring stress ang sanhi ng iyong hitsura. Ayaw man natin, nakikita sa ating mukha kung mayroon bumabahala sa atin.

Madalas, ang mga ‘di maipagkakailang tanda ng stress ay dulot ng mga problemang hindi pa naireresolba. Alam mo ba na isa sa mga sitwasyong bumabahala sa maraming tao ay may kinalaman sa kapatawaran? Sa madaling salita, forgiveness ang isyu ng marami. Bahagi ng pagiging Kristiyano ang pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin – tayo ay madalas na pinaaalalahanan. Mainam ring tandaan na ang pagtanim ng galit ay mas nakasasakit sa naapi kaysa sa nang-api — “Refusing to forgive someone is like drinking poison, and waiting for the other person to die,” ayon sa isang kasabihan.

Subalit naisip mo ba na ang pagtangging humingi ng tawad para sa isang pagkakamali ay may parehong epekto? Madalas ito mangyari tulad ng maliit na pangyayari tulad ng “paglimot” na isauli ang P50 na hiniram o kaya’y isang bagay na mas malubha gaya ng pag-imbento ng tsismis tungkol sa katrabaho. Ano man ang sitwasyon, ang hindi pag-amin sa pagkakamali – at paghingi ng tawad kapag kinakailangan – ay may epekto sa ating kalusugan, pisikal man o emosyonal. Ang pagharap mo ng buo ang loob sa isyu – at ang tapat na paghingi ng tawad ay hindi lamang magbabalik ng katahimikan o peace of mind sa iyo; pati ang anyo mo ay giginhawa.

“Kapag nababawasan ang stress at kung ano mang nakababahala sa kanya, nakikita sa tao na mas relaxed siya. Ang mga balikat niya ay ‘di masyadong tense, pati galit niya ay nawawala pagkatapos ng pag-amin ng pagkakamali. Parang may glow, maganda ang itsura dahil malaki ang nagagawa ng pag-ako ng responsibilidad,” paliwanag ni Gabby Dy-Liacco, Ph.D, isang psychotherapist na ang specialty ay mga relasyong kinakailangang ayusin.

“Bago ayusin ang problema, parang palaging galit at handang makipag-away. At kapag pinagkakaila pa ang pagkakamali, ang tao ay kadalasang naaawa sa sarili (self-pity) o malungkot. Kitang-kita ito sa itsura,” dagdag niya.

Ang pagpapatawad sa nakaagrabyado sa atin ay tila nakapagpapalaya sa atin, hindi ba? Ganoon rin ang pag-amin sa pagkakamali laban sa ibang tao at ang tunay na paghingi ng paumanhin, sabi ni Dy-Liacco.

“Napapalaya ang tao,” sabi ng psychotherapist nang tanungin kung ano ang nagagawa ng pag-amin sa maling ginawa at pag-sorry sa nasaktan. “Malaking bahagi ito ng healing at peace of mind na mararanasan at makakamit ng tao.”

You May Also Like