Inner Peace

yenMadalas kapag may nagsasalita sa atin ng hindi maganda, nagagalit tayo kasi nasasaktan tayo. Initial reacton iyon pero naiba ang pananaw ko nang marinig ko ang sinabi ng isang bagong kaibigan na si Bro. Romel Lopez:
‘Inner healing is when someone says bad things and you just smile, but deep inside your heart, you pray for that person.”

Napaisip ako, OO nga naman. Madalas sa buhay ng isang tao, may magsasalita sa atin ng hindi maganda. Halimbawa, bigla ka na lang sisigawan na may nakaririnig na iba; magpaparinig ng mga bagay na alam mo naman na ikaw ang tinutukoy (Bakit hindi na lang diretsuhin?); kakausapin mo ng maayos pero barubal kung sumagot kaya mapapahiya ka na lamang at marami pang ibang senaryo.

Mga simpleng bagay pero nakasasakit lalo na kung ang gumawa ay isa sa mga taong mahalaga sa iyo.
Sa mga ganitong pagkakataon, mas pinipili kong manahimik para walang gulo kahit na may kirot sa puso pero ang hindi ko nagagawa ay ang ipagdasal ang mga taong iyon.

Magandang pagkakataon ito lalo na at Lenten season na naman kung saan nabibigyan tayo ng pagkakataon na makapag-nilay-nilay sa buhay natin at maiwasto ang mga mali nating nagawa.

Ito rin ang tamang pa-nahon para humingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin o dili kaya ay magpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda, kahit pa na hindi sila humihingi ng tawad. Sa bandang huli, ang bini-bigyan naman natin ng pabor ay ang mga sarili natin mismo na iwaksi ang galit na nararamdaman natin at magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso at isipan.

Hindi man ngayon, naniniwala ako na may tamang panahon para makapag-usap at maiayos ang anumang hidwaan na nangyari.

Tulad ng pagpapatawad na ginawa ni Hesus at pagbibigay Niya ng muling pag-asa sa sanlibutan nang Siya ay ipinako sa Krus.

Kaya sa mga nakagawa sa atin ng hindi maganda, ipagdasal natin sila at ang lahat ng negatibong naramdaman natin para sa kanila…At sabay sabay nating sabihin ang mga salitan, “Sumainyo ang kapayapaan!”
(re4teraker@hotmail.com)

You May Also Like