Imee Marcos, ‘Kinilala’ at ‘Sinaluduhan’ ng World Leaders

Ni: Marites Badilla

KINILALA at mistulang sinaluduhan si Ilocos Norte Gov. Imee R. Marcos ng world leaders nang dumalo ito sa isang malaking pagtitipon ng iba’t ibang pinuno ng mga bansa mula sa iba’t ibang panig ng daigdig.

Naganap ito nitong Hulyo 10 sa Singapore kung saan pangunahing tagapagsalita si Marcos World City Summit Mayors Forum (WCSMF).

Ayon sa ulat, tinalakay ni Marcos ang malawak niyang nalalaman sa ekonomiya,  kapaligiran at kalikasan, sustenidong pag-angat ng buhay ng tao, at aktibong pakikilahok ng mamamayan sa mga programa at proyekto ng pamahalaan sa nasabing WCSMF.

Ang mga nagsasalita bilang resource person sa WCSMF ay “by invitation” ng mga mahuhusay na lingkod-bayan.

Si Marcos ay inimbitahan, sapagkat siya ay batikan at kilalang lider sa Pilipinas na maraming nalalaman sa ekonomiya, kapaligiran, at kung paano sustenidong iaangat ang buhay ng mg tao.

 

 

Ang gobernadora ay mayroong mayaman, malawak, malalim, at makabuluhang karanasan sa pamamahal ng ekonomiya, kalikasan at kapaligiran, sustenidong pagpapaangat ng buhay ng mamamayan, at pagtitiyak na ang mamamayang ng isang pamayanan/komunidad ay aktibong lumalahok sa mga aktibidad na inilunsad ng pamahalaang lokal tulad ng patuloy na nagaganap sa Ilocos Norte simula nang maging gobernadora siya ng lalawigan.

Sa kasalukuyang panahon kung saan napakaraming hamon sa ating buhay, kinakailangang ang namumuno ay mayroong malawak, malalim, at depenidong nalalaman sa ekonomiya, kalikasaan at kapaligiran, pagtitiyak at pagsusustine ng maganda, o de-kalidad na buhay ng mamamayan, at aktibong mamamayan sa pamayanan upang sumulong at umangat ang buhay ng mamamayan kasabay sa pagsulong at pag-angat ng ekonomiya ng pamayanan.

Nakita at napatunayan ng mga organizer ng WCSMF na napakayaman at substansiyal ang “best practices” na mga ginawa ni Imee sa pagiging gobernadora at sa pagiging kongresista niya noon.

Kaya, tiniyak ng WCSMF na si Marcos ay makadalo upang maibahagi ang kanyang mga nalalaman at natutunan sa karanasang sa pagiging matagal na niyang pagiging lingkod-bayan na pawang mga “best practices.”

Ang tema ng WCSMF forum ngayong taon ay “Liveable and Sustainable Cities: Innovative Cities of Opportunity.”

You May Also Like