Hindi Maganda ang Mensahe ng RAM Ratings

 

 

MARAHIL sa mga ekonomistang pabor sa sistemang kapitalista, maganda ang ginawa ng RAM Ratings na itaas sa “A1” ang kapasidad ng Pilipinas sa larangan ng pangungutang at syempre sa pagbabayad ng utang.

Pero, sa mga progresibong ekonomista, sigurado kaming hindi maganda ang mensaheng hangad iparating ng RAM Ratings sa pagtaas nito sa kapasidad ng Pilipinas sa larangan ng pangungutang.

Ayon sa RAM, tumaas ang marka ng Pilipinas sa pamumuhunan na batayan ng kapasidad ng isang bansa na mangutang at makabayad ng utang na ito dahil sa mga repormang ginawa ng bansa tulad ng pagpipirmes sa nilalaman ng Right of Way Act, pag-amiyenda sa Build Operate Transfer Law, at maging sa inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte na Executive Order para sa Freedom of Information.

Ang mga nabanggit ay mga kinakailangang batayan upang gumanda at maging kahanga-hanga ang Pilipinas pagdating sa pangungutang.

Negatibo ang mensaheng nais iparating ng RAM Ratings na nakabase sa Malaysia, sapagkat nangangahulugang inuudyukan ng nasabing organisasyon na maaaring mangutang nang mangutang ang Pilipinas na matagal nang baun na baon sa utang habang lumalaki nang limalaki ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino.

Sa kasalukuyan, nasa P5.954 Trilyon ang utang ng Pilipinas sa mga pang-internasyonal at lokal na pampinansyang institusyon at bangko.

Ang interes nito ay awtomatikong binabayaran ng pamahalaan taun-taon, sa pamamagitan ng awtomatikong paglalaan ng pambansang pamahalaan sa badyet ng gobyerno na ipinapaaprubahan sa Kongreso kada taon.

Tuloy, lumilitaw sa pahayag ng RAM Ratings na instrumento ito ng sistemang kapitalismo upang pigain ang mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas na tuluy-tuloy lamang sa pangungutang.

Hindi dapat pambubuyo ang ginagawa ng RAM para mangutang nang mangutang ang Pilipinas, gayong mismong rekord ng pamahalaan ang tetestigo na napakalalim na ng pagkakabaon ng bansa sa utang.

Dapat, ang mensahe ng RAM ay patungkol sa kung paanong makatutulong sa pagresolba ng malawak na kahirapan ang mga repormang nagaganap sa bansa.

Kung paanong makatutulong ang mga reporma sa pag-angat ng buhay ng napakaraming pamilyang Pilipino.

Hindi iyong kinikilala at pinupuri ang Pilipinas sa iginanda ng tindig nito sa larangan ng pangungutang.

Tapat

Tapat

Studied Master of Public Administration. at UP Diliman Past: Philippine Christian University and Project 6 High School

You May Also Like