Hawahan lang ‘yan

miss diPeer pressure.

Kapag narinig mo ‘yan, anong naaalala mo? Kapag naririnig o nababasa ko ang “peer pressure”, ang naiisip ko agad ay paglalasing o kaya droga. O kung hindi man ay paninigarilyo. May mga bisyo na madalas ay sinisisi sa masamang impluwensiya kapag ang mga kabataan ang pinag-uusapan – nahawa sa barkada o hindi marunong humindi, kaya natuto ng ‘di mabuting gawain – iyan ang paliwanag ng ilan.

Kaya naman kapag sinabing peer pressure ay palaging negatibo ang naaalala. Siguro ikaw din ay may mga ‘di kanais-nais na ginawa dati dahil nakuha mo ang idea sa mga kasa-kasama mo noong panahon na ‘yon, ano? Pero siguradong ang peer pressure ay nakatulong din sa iyo kahit papano. Alam mo kung bakit? Dahil ang mabuting impluwensiya ng mga katropa ay maitatawag ding isang uri ng peer pressure.

Isipin natin – sa mga talumpati, lalo na ng mga tumatanggap ng gantimpala sa propesyon, sa adbokasiya o sa larangan ng sining at agham, hindi ba’t madalas ‘yung nagsasabi ng tipong “Kung hindi dahil sa pamilya, mga kaibigan ko ay wala ako dito ngayon…”? Kinikilala nila ang halaga ng impluwensiya ng mga malalapit sa kanila. Matatawag din natin ‘yang “peer pressure” – positibong uri ng peer pressure. Malamang ay kung hindi dahil sa paghihikayat, paggabay o healthy competition na nakuha nila, ang pagpupursigi at pagbigay ng prayoridad sa mga dapat pagkaabalahan ay hindi mangyayari.

Eh ngayon, maitatawag ba naman natin ang sarili natin na mabuting impluwensiya? Tayo ba ay nagiging dahilan ng pagbunga ng wastong asal sa iba, o sanhi ba tayo ng maling kaugalian na natutunan nila? Alam mo ba ang wasto at mali? Kung gayon, tandaan ang kasabihang “To whom much is given, much is expected”. Kung nais mo namang magmistulang superhero, ito na lang: “With great power comes great responsibility.” Ipinahihiwatig ng mga ito na mahalaga ang tungkulin ng mga taong biniyayaan ng mas marami — ng talino, talento, pang-uunawa sa Katotohanan, at iba pang uri ng kaalaman — kaya’t ang kaalamang ito ay dapat gamitin sa wastong paraan, kasama dito ang pagiging mabuting impluwensiya sa iba.

You May Also Like