Hanapan Mo Ng Lamat

The Jumping WallMatindi kong binatikos ang Simbahan noon. Gumawa pa ako ng account sa isang online forum para gamitin kong pambatikos sa mga gawain at paniniwala ng mga Katoliko. Noon ay talagang naiinis na ako at napupuno sa mga ginagawa ng mga kapwa ko Katoliko at ng ilang mga namumuno dito. Malapit ko na ngang iwan ang Simbahan. Pero sa kabila ng pambabatikos ko, may isang member doon na matiyagang sinasagot nang maayos ang lahat ng alegasyong ibinabato ko at ng iba pa. Lahat ay may sagot siya. Hindi niya dinidirekta sa ‘kin ang sagot. Tuloy lang siya sa pagbigay ng mga impormasyon at kalmado niya itong ginawa. Hindi ako agad naniwala sa kanya. Kaya gumawa ako ng sariling pagsaliksik sa mga sinabi niya sa akin at para rin subukang tapatan ang kanyang mga sinasabi.

Naalala ko ang pagbanggit ng noo’y ating Santo Papa na si Benedict XVI na ngayon ay ating Pope Emeritus tungkol sa paggamit ng condom ng mga prostitutes na may HIV-AIDS upang hindi ikalat sa iba. Tinawag niya itong pang-unang hakbang patungo sa tamang moralidad. Binigyang kahulugan agad ito ng marami. Ang iba ay tahasang pinakahulugang pagbabago daw ito ng aral ng Simbahan. Pero kung babasahing maigi ang konteksto, binanggit niya ito hindi bilang pagsang-ayon sa gusto ng ibang tao o kaya ay para lang maging “in”. Dito marahil niya kasi nakikita ang “lamat” kung saan magkakaroon siya ng magandang dayalogo sa pagkatao ng mga prostitute na hindi ibinababa ang kanilang katayuan kundi upang buksan ang kanilang kamalayan sa pagkakaroon ng responsibilidad sa kanilang ginagawa at sa tuluyang pagbabago tungo sa mabuti.

Gayon din ang ngayo’y Santo Papa Francisco na marami sa kanyang mga pahayag ay binibigyan ng iba’t ibang pakahulugan na tila pagbago sa katuruan ng Simbahan. Samantalang kung ibabangga ang mga ito sa katesismo ng Simbahan ay hindi naman mali. Marahil ay ginagamitan lang niya ng kolokyal na pananalita sa paraang hindi malalayo ang damdamin ng kausap, at hindi naman lihis sa aral ng Simbahan. Hindi ako sigurado kung ito nga ang nasa sa isip niya. Pero sa pamamaraang ito kasi ay nagiging bukas ang isip ng kanyang mga kausap, mas makikinig sa kanya. Maaari pa itong maging daan upang maunawan ng mas maraming tao ang aral ng ating Simbahan.
Sa maraming pagkakataon, ang paghanap sa lamat ang pinakamabisang paraan upang maiparating ang mensahe sa ating kapwa. Minsan ay kailangan mo ring alamin at gawin ang kanilang gawi na hindi mo sinasagasaan ang sarili mong mga paninindigan. Hanapin mo ang gitna. O kung lalampasan mo man ng kaunti patungo sa kanyang linya na hindi ka gagawa ng masama, gawin mo ito, lalo na kung ang kapalit nito ay mahatak mo siya nang tuluyan patungo naman sa direksyon na iyong pinaglalaban. At sa mga taong gumagawa ng ganitong pamamaraan, isinasakripisyo nila kadalasan ang mahusgahan ng kapwa. Hindi masama ang maging konserbatibo sa mga bagay-bagay. At hindi rin naman kalabisan na umalis sa posisyong ito paminsan minsan upang humalubilo, maramdaman at maunawaan ang saloobin ng iba at tuluyang makita ang kanilang lamat at mabigyan sila ng tamang gabay sa buhay.

At noong nagpatuloy ako sa pagsaliksik sa mga naibigay na sagot ng isang miyembro noon sa forum, imbes na makahanap ako ng isasagot sa kanya ay nalaman kong may basehan pala ang kanyang mga binahagi sa akin. At sa ilang mga tanong ko pa, napansin ko na lang na gumagawa na ako ng sarili kong pag-aaral. Kung noon ay puro batikos ang ginagawa ko, iginugol ko na lang ang oras sa pagsasaliksik. Hanggang sa dumating ang panahon na isa na ko sa kasama ng forum member na ito na nagtatanggol at nagpapaliwanag sa pananampalatayang Katoliko. Hanggang ngayon ay malaki ang pasasalamat ko sa pagkakakita niya ng aking lamat noon.
theignoredgenius.blogspot.com / rogie_ylagan@yahoo.com

You May Also Like